คอร์สเทคนิคปรนัย    

เรียนภาษาอังกฤษ ที่ Nui-English

credit ภาพจากหนังสือ just ask พี่นุ้ย ไขปัญหาภาษาอังกฤษกวนใจ

กลุ่มผู้เรียน

ผู้ใหญ่และนักเรียนระดับมัธยมปลายที่ต้องการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษในรูปแบบปรนัย เช่น TOEIC , CU-TEP , TU-GET , SMART – I , SAT

หากผู้เรียนต้องสอบในรูปแบบปรนัยและการเขียน ขอแนะนำให้ลงคอร์สนี้ และ/หรือ Writing and Conversation (วันเสาร์ เวลา 13.00-15.00)

เน้นการทำข้อสอบ structure, error check และ reading และมี listening เป็นส่วนเสริม รูปแบบการเรียนเป็นลักษณะกึ่ง private (เรียนเดี่ยว) โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สะสมประสบการณ์และเทคนิคจากการทำข้อสอบ รวมถึงนำข้อคำถามจากแบบฝึกหัดมาซักถามขณะเรียน

วันและเวลา วันอาทิตย์ 15.00-17.00 น.

สมัครเรียนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ Nui-English โทร 089-883-4523 อ่านรายละเอียดตารางเรียนทั้งหมดของสถาบันที่นี่

เรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน English Program

คลิกที่นี่เพื่ออ่านเรื่องอื่นๆ

เรียนภาษาอังกฤษ ที่ Nui-English

คอร์สพิเศษ เด็ก EP (English Program) เน้นเขียน

เรียนภาษาอังกฤษ ที่ Nui-English

credit ภาพจากหนังสือ just ask พี่นุ้ย ไขปัญหาภาษาอังกฤษกวนใจ

กลุ่มผู้เรียน นักเรียนโปรแกรม EP รวมถึงนักเรียนที่จะสอบเข้าโปรแกรม EP (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีมีการวัดผลด้วยการเขียนบทความและสนทนา) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ควรได้รับการเรียนการสอนแบบพิเศษ เนื่องจากต้องเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่ยากกว่ามาตรฐานและตอบข้อสอบโดยการเขียน


เน้น การอ่านจับใจความและ writing ตามเนื้อหาวิชาของโรงเรียน รวมถึงตอบปัญหาหรืือแนะนำงาน/การบ้าน โดยขอให้นักเรียนนำแบบเรียนของโรงเรียนมาประกอบการเรียนด้วยทุกครั้ง

วันและเวลา วันอาทิตย์ 13.00-15.00 น.
(สำหรับรอบเวลาทางเลือกอื่นๆ กรุณาสอบถามที่เคานเตอร์)

หมายเหตุ  หากต้องการสอบชิงทุน Singapore Asian Scholarship ควรเรียนต่อในคอร์ส writing ชิงทุน เสาร์ 13.00-15.00 น.

อ่านรายละเอียดตารางเรียนทั้งหมดของสถาบัน ที่นี่

สำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบเข้า English Program ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิก ที่นี่

เรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน English Program

คลิกที่นี่เพื่ออ่านเรื่องอื่นๆ

เรียนภาษาอังกฤษ ที่ Nui-English

คอร์ส English พิชิตเตรียมอุดม สด+วีดีโอกับ ดร.พี่นุ้ย

เรียนภาษาอังกฤษ ที่ Nui-English

credit ภาพจากหนังสือ just ask พี่นุ้ย ไขปัญหาภาษาอังกฤษกวนใจ

คำอธิบายหลักสูตร
คอร์สวีดีโอ 6 ชม. กับดร.พี่นุ้ยและทีมงาน Nui-English เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษเข้าเตรียมอุดมศึกษากันกับ ดร.พี่นุ้ย

ทั้ง conversation, cloze test, grammar, error check/identification, cartoons และ advertisements

เรียกว่าอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาจัดเต็มเพื่อให้น้องๆสามารถสอบเข้าเตรียมอุดมและโรงเรียนรัฐบาลชั้นนำได้อย่างที่ตั้งใจ 

วันและเวลา
-ในส่วนคอร์สวีดีโอ 6 ชม. นักเรียนสามารถนัดเรียนได้ตามวันเวลาที่สะดวกระหว่างช่วงเวลาทำการ 
-สำหรับรอบเวลาเรียนสด กรุณาติดต่อสอบถามที่สถาบันโทร 089-883-4523
หมายเหตุ: นักเรียนควรผ่านคอร์สสรุปไวยากรณ์หรือมีพื้นฐานไวยากรณ์ก่อนจะลงเรียนในคอร์สนี้ 

เหมาะสำหรับ นักเรียนที่กำลังจะสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและโรงเรียนรัฐบาลชั้นนำ ทั้งนี้นักเรียนสามารถทดสอบวัดระดับที่โรงเรียนเพื่อเรียนในรอบปกติได้นอกเหนือจากคอร์สพิเศษนี้ 

สอนโดย ดร.พี่นุ้ยรายการ English Breakfast และทีมงาน Nui-English 

การสมัครเรียน สามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ 

1. สมัครที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษนุ้ยอิงลิชทั้ง 2 สาขา ในวันเสาร์และอาทิตย์ ระหว่างเวลา 10.00-18.00 น. โดยจะมีการทดสอบสั้นๆประมาณ 5 นาทีเพื่อดูความพร้อมและระดับความรู้ของนักเรียนซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนสามารถวางแผนการดูแลนักเรียนได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ สามารถสมัครได้จนกว่ารอบเต็ม 

2. กรณีไม่สะดวกหรือไม่ประสงค์ที่จะสมัครที่โรงเรียน สามารถพิจารณาจองคอร์สโดยโอนชำระผ่านบัญชีธนาคารตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

2.1 โทรสอบถามคอร์สทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 089-883-4523 และ 084-163-9722 โดยก่อนโอนชำระ จะต้องแจ้งชื่อ นามสกุล และชื่อเล่นของนักเรียน

ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่รับโอนชำระกรณีคอร์สเต็ม (รับ 35 คน)  

2.2 โอนชำระผ่านบัญชี

2.4 นำสลิปดังกล่าวมารับใบเสร็จและบัตรนักเรียน รวมถึงเอกสารในวันเริ่มเรียน 

2.3 โทรแจ้งการโอน โดยระบุธนาคาร สาขาที่ดำเนินการโอนชำระ และวันที่โอน ทางโรงเรียนจะส่งข้อความยืนยันการรับชำระค่าเรียนหลังจากตรวจสอบการชำระแล้ว กรุณาเก็บสลิปธนาคารไว้เป็นหลักฐาน 

สอบเข้า ep

คลิกที่นี่เพื่ออ่านเรื่องอื่นๆ

เรียนภาษาอังกฤษ ที่ Nui-English

เปิดเทอม..หัวใจใหม่ (พฤษภาคม) สร้างแรงบันดาลใจเรียนให้เก่ง กับ ดร.พี่นุ้ย English Breakfast

เรียนภาษาอังกฤษ ที่ Nui-English

credit ภาพจากหนังสือ just ask พี่นุ้ย ไขปัญหาภาษาอังกฤษกวนใจ

คอร์สสร้างแรงบันดาลในการเรียนให้เก่งและเก่งอังกฤษ
กับ ดร.พี่นุ้ย English Breakfast

หมายเหตุ เนื้อหาแตกต่างจากเปิดเทอม..หัวใจใหม่รอบตุลาคม น้องๆที่เข้าหลักสูตรนั้นแล้วก็สามารถลงทะเบียนได้อีกค่ะ
ระยะเวลา หลักสูตรสัมมนา 2.5 ชั่วโมง
เหมาะสำหรับ นักเรียนระดับประถมปลายถึงมัธยม 

มุ่งเน้น 
-สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนเก่งและประสบความสำเร็จสุดๆ
-มาค้นหาเป้าหมายในชีวิตไปด้วยกัน
-ปลุกพลังในตัวน้องๆ 
-แนะนำเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง (tips and tricks for learning by yourself)
-แนะนำหลักในการออกเสียงและจำศัพท์ (vocabulary memorization techniques and pronunciation)
-กระตุ้นให้รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบ 

อบรมโดย
ดร.พี่นุ้ยรายการ English Breakfast และทีมงาน Nui-English

การสมัครเรียน สามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ
1. สมัครที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษนุ้ยอิงลิชทั้ง 2 สาขา ในวันเสาร์และอาทิตย์ ระหว่างเวลา 10.00-18.00 น. โดยจะมีการทดสอบสั้นๆประมาณ 5 นาทีเพื่อดูความพร้อมและระดับความรู้ของนักเรียนซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนสามารถวางแผนการดูแลนักเรียนได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ สามารถสมัครได้จนกว่ารอบเต็ม 

2. กรณีไม่สะดวกหรือไม่ประสงค์ที่จะสมัครที่โรงเรียน สามารถพิจารณาจองคอร์สผ่านโทรศัพท์

คลิกที่นี่เพื่อรู้จักกับ Nui-English และพี่นุ้ย English Breakfast

เรียนภาษาอังกฤษ ที่ Nui-English

เปิดเทอม..หัวใจใหม่ สร้างแรงบันดาลใจเรียนให้เก่งกับ ดร.พี่นุ้ย English Breakfast

เรียนภาษาอังกฤษ ที่ Nui-English

credit ภาพจากหนังสือ just ask พี่นุ้ย ไขปัญหาภาษาอังกฤษกวนใจ

คอร์สสร้างแรงบันดาลในการเรียนให้เก่งและเก่งอังกฤษ กับ ดร.พี่นุ้ย English Breakfast
ระยะเวลา หลักสูตรสัมมนา 2.5 ชั่วโมง

เหมาะสำหรับ นักเรียนระดับประถมปลายถึงมัธยม 

มุ่งเน้น 
-สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนเก่งและประสบความสำเร็จสุดๆ
-มาค้นหาเป้าหมายในชีวิตไปด้วยกัน
-ปลุกพลังในตัวน้องๆ 
-แนะนำเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง (tips and tricks for learning by yourself)
-แนะนำหลักในการออกเสียงและจำศัพท์ (vocabulary memorization techniques and pronunciation)
-กระตุ้นให้รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบ 

อบรมโดย
ดร.พี่นุ้ยรายการ English Breakfast และทีมงาน Nui-English

การสมัครเรียน
สามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ 

1. สมัครที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษนุ้ยอิงลิชทั้ง 2 สาขา ในวันเสาร์และอาทิตย์ ระหว่างเวลา 10.00-18.00 น. โดยจะมีการทดสอบสั้นๆประมาณ 5 นาทีเพื่อดูความพร้อมและระดับความรู้ของนักเรียนซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนสามารถวางแผนการดูแลนักเรียนได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ สามารถสมัครได้จนกว่ารอบเต็ม 

2. กรณีไม่สะดวกหรือไม่ประสงค์ที่จะสมัครที่โรงเรียน สามารถพิจารณาจองคอร์สผ่านโทรศัพท์

คลิกที่นี่เพื่อรู้จักกับ Nui-English และพี่นุ้ย English Breakfast

เรียนภาษาอังกฤษ ที่ Nui-English

การเตรียมตัวสอบ English Program ระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Nui-English 

แบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา คือ

1. พรีอีพีรอบพฤษภาคม และรอบตุลาคม เตรียมตัวก่อนสอบกับหลักสูตรสั้น 5 ชม. สรุปแนวข้อสอบและสร้างแรงบันดาลใจก่อนเปิดเรียน

2. เตรียมตัวระยะยาวในหลักสูตรปกติ สมัครที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษนุ้ยอิงลิชทั้ง 2 สาขา ในวันเสาร์และอาทิตย์ ระหว่างเวลา 8.00-17.00 น. โดยจะมีการทดสอบสั้นๆประมาณ 5 นาทีเพื่อเป็นการประเมินในเบื้องต้นและเพื่อจัดชั้นเรียนให้เหมาะสมกับระดับความรู้และวุฒิภาวะของนักเรียน กรณีไม่ประสงค์เข้ารับการทดสอบ กรุณาติดต่อทางโรงเรียนโทร 089-8834-523 และ 084-163-9722 

3. โค้งสุดท้าย คอร์สยอดนิยมในช่วง 1 เดือนก่อนวันสอบ 

Rome wasn’t built in one day. กรุงโรมไม่ได้สร้างได้ในวันเดียว ถ้าอยากจะประสบความสำเร็จ เราต้องขยันและอดทนนะจ๊ะ 

คลิกที่นี่เพื่อรู้จักกับ Nui-English และพี่นุ้ย English Breakfast

Moving with Movies (หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์)

เรียนภาษาอังกฤษ ที่ Nui-English

เน้น สอนภาษาอังกฤษผ่านการชมภาพยนตร์และฟังเพลง โดยมุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้

1.) ศัพท์และโครงสร้างประโยคผ่าน บทสนทนา

2.) การออกเสียงและการตีความโดยอาศัยบริบท และ

3.) คติสอนใจ (moral lessons) จากภาพยนตร์

สอบถามโทร 089-883-4523 และnuienglish@hotmail.com

เรียนภาษาอังกฤษ ที่ Nui-English

credit ภาพจากหนังสือ just ask พี่นุ้ย ไขปัญหาภาษาอังกฤษกวนใจ

สำหรับหลักสูตรทั้งหมด เลือกเมนูด้านซ้ายมือ Classroom Tutoring

คลิกที่นี่เพื่ออ่านเรื่องอื่นๆ

รู้จัก ดร. สมิตา หมวดทอง พี่นุ้ย English Breakfast

มา Take a Grammar Tea Break สรุปหลักไวยากรณ์ที่สำคัญก่อนสอบไปกับพี่นุ้ย English Breakfast นะคะ

โพยสรุปไวยากรณ์ก่อนสอบ  by พี่นุ้ย English 

Tea Break 1.Tense ต้องดูคีย์เวิร์ดบอกเวลาเพื่อเลือก tense ให้เหมาะสม ตัวอย่าง คีย์เวิร์ดบอกเวลาที่มักออกข้อสอบ

 1. from time to time, now and then, once in a while=sometimes ใช้กับ present tense (v.1)
 2. the other day = a few days ago ใช้กับ past tense (v.2)
 3. so far = up till now = จนถึงบัดนี้ ใช้กับ present perfect (has, have +v.3 พูดถึงอดีตจนถึงปัจจุบันและจะทำต่อไปถึงอนาคต)
 4. recently=lately=เมื่อเร็วๆนี้ ใช้กับ present perfect
 5. yet=ยัง ใช้กับ present perfect ในประโยคคำถาม ปฏิเสธ
  ระวัง yet ยังแปลว่า แต่(but) ได้อีกด้วย ในความหมายนี้ใช้ได้ไม่จำกัด tense
 6. since, for ใช้กับ present perfect  since+จุดเริ่มของเวลา for+ช่วงเวลา
 7. past perfect (had+v.3) มักใช้คู่กับ past tense เชื่อมด้วยคำว่า before, after
  Ex. She had finished her work before the telephone rang. past perfect เกิดก่อน past tense
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.youtube.com/nuienglish


Tea Break 2. Passive Voice = v. to be+v.3  ประโยคถูกกระทำ เอากรรมวางหน้า ข้อสังเกตประโยค passive

 1. ถ้าอ่านความหมายไม่รู้เรื่อง ประโยคที่สิ่งของ สิ่งไม่มีชีวิตเป็นประธานมักจะเป็น passive voice (แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์)
  Ex. The ring is given to her.
 2. ประโยค passive จะไม่มีกรรมอยู่ด้านหลังอีกแล้วเพราะกรรมถูกผลักไปเป็นประธาน ด้านหลังจะเป็นส่วนขยาย
  Ex. The boy is taken to the hospital.

ตัวอย่าง Texas _____ independence from Mexico in 1836.
a. declared        b. was not declared        c. which declares        d. which was not declared 

วิธีการทำ ตัดตัวเลือก c., d. เพราะประโยคยังไม่มีกริยาแท้ (which เป็นแค่ส่วนขยาย)
ประโยคยังมีกรรมอยู่ด้านหลัง คือ independence จึงเลือก a. เป็น active voice

เรียนภาษาอังกฤษ ที่ Nui-English

credit ภาพจากหนังสือ just ask พี่นุ้ย ไขปัญหาภาษาอังกฤษกวนใจ

Tea Break 3. adj., adv. adj. ขยายนามวางหน้านาม หรืออยู่หลัง v. to be

adv. ลงท้ายด้วย –ly ขยาย v. หรือ adj. วางอยู่หน้า ป.ย. หลัง ป.ย. หรือหน้า v. แท้หลัง v. ช่วยก็ได้ 
ระวัง –ly บางตัวเป็น adj. เช่น  friendly (ที่เป็นมิตร),lively (ร่าเริง), lovely (น่ารัก), lonely (เหงา), costly (ราคาแพง), likely (มีแนวโน้ม), weekly (รายสัปดาห์)

 1. hard, hardly เป็น adv. ได้ทั้งคู่ แต่ hard แปลว่าอย่างยาก hardly แปลว่า แทบจะไม่ (seldom)
 2. fast (เร็ว) เป็นได้ทั้ง adj. และ adv. ไม่ใช้ fastly (fast ยังเป็น v. ได้อีกแปลว่า อดอาหาร)
 3. v. ที่แสดงสภาพ ประสาทสัมผัส ต้องบอกด้วย adj. เช่น The food smells bad. The food tastes delicious. She looks angry. (v. เหล่านี้ทำหน้าที่เหมือน v. to be บอกสภาพ ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่  www.youtube.com/nuienglish)
  แต่ แต่ แต่… smell, taste, look สามารถเป็นกริยาปกติได้เช่นกัน ถ้าเป็นอย่างนั้นให้ขยายด้วย adv. เช่น She tastes it quickly. แปลว่าชิม  She looks at me angrily มองฉันอย่างโกรธ  ตรงนี้เป็นกริยาปกติ ไม่ใช่บอกสภาพ

Tea Break 4. another, other, others, each other, one another (อื่น)/ few, little/ each, every, all
another+นามเอกพจน์         other+นามพหูพจน์         others อื่นๆอีกหลายไม่ต้องมีคำนามมาต่อด้านหลังอีกแล้ว
each other = ซึ่งกันและกัน ใช้กับมีคน ของ 2 สิ่ง        one another = ซึ่งกันและกัน ใช้กับมีคน ของมากกว่า 2 สิ่ง
ดูรายละเอียดของเซทนี้ที่ www.youtube.com/nuienglish few+นามนับได้ a few ดูเยอะกว่า และเป็นแง่บวกต่อผู้พูด ส่วน few ออกทางลบ
little+นามนับไมได้ a little ดูเยอะกว่า และเป็นแง่บวกต่อผู้พูด ส่วน little ออกทางลบ each, every บวกนามเอกพจน์ / all+นามพหูพจน์

Tea Break 5. If clause ข้อสอบมักออกการเติมกริยาของประโยคหน้า if หลัง if ให้สอดคล้องกัน
จำเพลงนี้ให้ได้ใช้ทำนอง Happy Birthday
If you leave me, I will cry. สมมติไปในอนาคต
If you left me, I would die. สมมติตรงข้ามกับปัจจุบัน
If you had left, my sweetheart, I would have cried and died.  สมมติตรงข้ามกับอดีต
ระวัง unless แปลว่า ถ้าไม่ โครงสร้างเหมือน if แต่ความหมายเป็นปฏิเสธ
ดูรายละเอียด if ได้ที่ www.youtube.com/nuienglish

Tea Break 6. have something done  โครงสร้างให้คนอื่นทำให้
have something done
have someone do something
get someone to do something
ดูรายละเอียดเซทนี้ได้ที่ www.youtube.con/nuienglish

Tea Break 7. relative clause ประโยคย่อยขยายประโยคหลัก หลักการทำ ให้ดูสปีชีส์ของนามที่จะขยายให้ดีว่าเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือสถานที่

 1. who ใช้กับคน (เป็นประธานของประโยคย่อย) I saw a girl who was crying.
 2. whom ใช้กับคน (เป็นกรรมของประโยคย่อย) I saw a girl whom a man really loved.
 3. whose ใช้กับคน แสดงความเป็นเจ้าของ มักจะอยู่ระหว่างคนกับสิ่งของ I see a girl whose hair is long.
 4. which, that ใช้กับสัตว์ สิ่งของ
 5. where ใช้กับสถานที่
 6. ลดรูป ตัด relative pronoun ออกได้
 7. นามทำเองลดเป็น -ing  I saw a girl beating a cat.
 8. นามถูกทำลดเป็น v.3 I saw a cat beaten by the girl.
 9. พวก which is, are ตัดทิ้งได้เลย I found a class (which was) appropriate to your level.
เรียนภาษาอังกฤษ ที่ Nui-English

credit ภาพจากหนังสือ just ask พี่นุ้ย ไขปัญหาภาษาอังกฤษกวนใจ

Tea Break 8.  v.3, v.ing ลอยๆ นำมาขยายนามเป็น adj.

an attacking team-ทีมที่ฝ่ายรุก                        an attacked team-ทีมที่ถูกบุก
a correcting pen-ปากกาที่ทำหน้าที่แก้คำผิด        a corrected answer-คำตอบที่ถูกแก้ไขให้ถูกต้อง
ดูรายละเอียดที่ www.youtube.com/nuienglish ตอน missed call

Tea Break 9. subject-verb agreement

-หาประธานหลักให้เจอ เพราะประธานหลักจะเป็นตัวกำหนด v. Ex. The girls who sit next to the man in this room are pretty. ประธานหลักคือ the girls ด้านหลังเป็นแค่ส่วนขยาย
-โครงสร้าง one of the +adj. ขั้นสุด +นามพหูพจน์+เวิร์บเอกพจน์  Ex. One of the most beautiful girls is Paula.

Tea Break 10. v. of feeling  กริยาแสดงความรู้สึก

เช่น interest, excite, bore, surprise, amaze, disappoint, annoy, confuse, frighten, satisfy
จำ! คน –ed  ของ –ing ของแล้วคนไม่ –ing ไม่ –ed
She is interested. คนมัก รู้สึก จึงลงด้วย –ed
The book is interesting. ของมัก น่า (สนใจ) จึงลงด้วย –ing
The book interests me. หนังสือทำให้ฉันสนใจ ดูรายละเอียด v. of feeling ได้ที่ www.youtube.com/nuienglish

Tea Break 11. คำคู่ จำคู่ของมันให้ได้

 1. so+ adj., adv. + that มากจนกระทั่ง
 2. such + n. + that มากจนกระทั่ง
 3. too…to มากเกินกว่าที่จะ
 4. both…and ทั้งคู่
 5. neither…nor ไม่ทั้งสอง
 6. either…or เลือก 1 อย่าง
 7. not only…but (also) ไม่เพียงแต่อันนี้ แต่ยังมีอันนั้นด้วย
 8. in order to, so as to เพื่อที่จะ

Tea Break 12. noun clause  หลักการทำคือให้กลับประโยคเป็นบอกเล่า

I want to know what your name is. (ไม่ใช่ What is your name?) ที่ขีดเส้นใต้ไม่ได้มีเจตนาจะถาม ประโยคนี้เป็นบอกเล่า
Could you tell me what time it is? (ไม่ใช่ What time is it?) ที่ขีดเส้นใต้ไม่ได้มีเจตนาจะถาม เพราะที่จะถามคือ Could you tell me…
I want to know whether/ if you are a man. ถ้าเป็น  yes-no เราใช้ whether, if
ดูเพิ่มเติมที่ www.youtube.com/nuienglish ตอน noun clause และ who you are

Tea Break 13. v.ช่วย (can, could, shall, should, may, might, will, would, must) และ to + v. 1 เสมอ

แต่ to ต่อไปนี้ บวก  v.ing คือ look forward to (ตั้งหน้าตั้งตารอคอย)  be accustomed to (คุ้นเคย) get, is, am, are used to (เคยชิน) แต่ถ้าเป็น used to เฉยๆไม่มีอะไรข้างหน้า แปลว่า เคย บวกด้วย v.1 ตามปกติ

เรียนภาษาอังกฤษ ที่ Nui-English

credit ภาพจากหนังสือ just ask พี่นุ้ย ไขปัญหาภาษาอังกฤษกวนใจ

Tea Break 14. Question tag ด้านหน้าบอกเล่า ด้านหลังปฏิเสธ   ด้านหน้าปฏิเสธ ด้านหลังบอกเล่า  

Ex. She works, doesn’t she?
Tag  แปลกๆ  I am a student, aren’t I?   Stand up, will you?
ประโยคคำสั่ง ขอร้องใช้ will you   Let’s dance, shall we? 
ระวัง Let’s go, shall we? แต่ Let me go, will you? เพราะเจตนาคือขอร้อง 

อย่าลืมทบทวนเรื่อง  conjunction ไปด้วยจะช่วยในการอ่าน reading ได้มาก ขอให้โชคดีในการสอบ I keep my fingers crossed for you.

พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง
nuienglish@hotmail.com

คลิกที่นี่เพื่ออ่านเรื่องอื่นๆ

เรียนภาษาอังกฤษ ที่ Nui-English

หนังสือเคล็ดวิชาคว้าทุน สู่การเป็นนักเรียนทุนและศึกษาต่อต่างประเทศ
โดย ดร.พี่นุ้ย อิงลิชเบรคฟาส

พบกันกับหนังสือเคล็ดวิชาคว้าทุน ที่ร้านหนังสือชั้นนำ
พบกับพี่นุ้ยในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่บูธ H14 สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
พร้อมการเปิดเผยเคล็ดวิชาในวันที่ 24 ต.ค. 2553 เวลา 13.00-14.00 น.
เวทีกลาง ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์
 คนที่อยากเป็นนักเรียนทุน พลาดไม่ได้ค่ะ

ทำอย่างไรให้ได้ทุน? รวบรวมเทคนิค แทคติก คำถามสอบสัมภาษณ์ทุน สารพัดทัศนะ
จากประสบการณ์ตรงของพี่นุ้ยในการเป็นนักเรียนทุน ก.พ. และทุนรัฐบาลอังกฤษ 
สูการเป็นนักเรียนทุนและศึกษาต่อต่างประเทศ ที่นี่ที่เดียว

สารบัญ

 1. –ว่าด้วยเรื่องทุนการศึกษา–

วิธีหาทุนแบบพี่นุ้ย

 1. –การเรียน–

ก้าวแรกสู่การเป็นนักเรียนทุน

 1. –กิจกรรมและประสบการณ์–

กิจกรรมเด่นเป็นต่อไปกว่าครึ่ง

 1. –ความสามารถทางภาษาอังกฤษ–

ภาษาอังกฤษฉบับนักเรียนทุน

 1. –การสัมภาษณ์–

เปิดเผยข้อคำถามสัมภาษณ์นักเรียนทุนที่นี่ที่เดียว

 1. –วุฒิภาวะและความมั่นคงทางอารมณ์–

เคล็ดลับสร้างความสงบสยบความเคลื่อนไหว

 1. –ทำเนียบนักเรียนทุน–

สัมภาษณ์เด็กทุนรุ่นเล็กรุ่นใหญ่

 1. –บทสรุป–

วางแผนปฏิบัติการพิชิตฝัน

เรียนภาษาอังกฤษ ที่ Nui-English

credit ภาพจากหนังสือ just ask พี่นุ้ย ไขปัญหาภาษาอังกฤษกวนใจ

รู้จักกับพี่นุ้ย English Breakfast และ Nui-English
คลิกที่นี่เพื่ออ่านเรื่องอื่นๆ

หนังสือ Just Ask พี่นุ้ย! ไขปัญหาภาษาอังกฤษกวนใจ
โดย ดร.พี่นุ้ย อิงลิชเบรคฟาส

พบกันกับหนังสือ Just Ask พี่นุ้ย English Breakfast ค่ะที่ร้านซีเอ็ดบุ๊คส์ 

เรียนภาษาอังกฤษ ที่ Nui-English

Just Ask ดร.พี่นุ้ย

 พบกับพี่นุ้ยและหนังสือ Just Ask!! พี่นุ้ยไขปัญหาภาษาอังกฤษกวนใจ ได้ที่บูธซีเอ็ด v08 ที่ ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ ตามวันเวลานี้นะคะวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2553

10.30-12.00 พี่นุ้ย English Breakfast

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2553
16.30-18.00 พี่นุ้ย English Breakfast

วันอังคารที่ 6 เมษายน 2553
14.30-16.00 พี่นุ้ย English Breakfast (วันนี้พี่เต้มาด้วย)

Just Ask พี่นุ้ย! เป็น ผลงานที่รวบรวมคำตอบและคำถามภาษาอังกฤษยอดนิยมตลอดช่วงระยะเวลาการทำงาน
และการเรียนของพี่นุ้ย

และที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือแขกที่มาร่วมเขียนในหนังสือ มีตั้งแต่… 
1.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (อธิการบดีนิด้า) 
2.อ.รศนาภรณ์ วีรวรรณ
3.ต้น เดอะสตาร์ 4 หรือต้น โรงแรมผี ช่อง 5 
4.ขาดไม่ได้ คือ พี่เต้ English Breakfast นั่นเอง

สารบัญ

 • hair เป็นคำนามนับได้ได้หรือไม่
 • few, little ใช้อย่างไร
 • much, many, a lot of และ very
 • some กับ any
 • another, other, others, the other, the others, each other และ one another
 • การใช้ adjective และ verb แต่งประโยคใน present tense
 • เรื่องของ past tense
 • การออกเสียง –ed
 • ความแตกต่างระหว่าง present perfect และ past perfect
 • เรื่องของ future tense
 • passive voice
 • กริยาช่วยที่ใช้บ่อย (can/could, will/would, may/might,should, must)
 • Aren’t you a doctor? ตอบคำถาม yes/no question
 • ความแตกต่างระหว่าง who, whom และ whquestion อื่นๆ
 • การใช้ die, dead, death, deadly
 • success, succeed, successful, successfully
 • allegation, alleged, allegedly
 • forget, forgetful
 • live, life, alive, lively
 • เสียงประกาศในรถไฟใต้ดินและคำว่า mind
 • mean มีความหมายมากกว่า “หมายความว่า”
 • like, alike, likely
 • คำที่มี adjective มากกว่า 1 ตัว ตอนที่ 1 (artful/artistic, historic/historical, economic/ economical, electric/electrical)
 • คำที่มี adjective มากกว่า 1 ตัว ตอนที่ 2  (industrial/industrious, respectable/respectful/ respective, considerate/considerable)
 • สะกดคล้ายกันจนสับสนตอนที่ 1 (anesthetic/ aesthetic, astronomy/ astrology, ethic/ethnic)
 • สะกดคล้ายกันจนสับสนตอนที่ 2  (privacy/ privation, personal/ personnel, stationary/ stationery)
 • สับสนเพราะรูปพหูพจน์  (knowledges, peoples, clothes, statistics
 • a number vs. the number
 • good vs. well
 • everyday vs. every day
 • sometimes, sometime, some time และ some times
 • affect, effect, affection, efficient และ effective
 • save vs. safe
 • assure, ensure และ insure
 • get in vs. get on และ phrasal verbs ที่ขึ้นต้นด้วย get
 • made of vs. made from
 • have been vs. have gone
 • must vs. have to
 • beside vs. besides

เรียนภาษาอังกฤษ ที่ Nui-English

credit ภาพจากหนังสือ just ask พี่นุ้ย ไขปัญหาภาษาอังกฤษกวนใจ

รู้จักกับพี่นุ้ย English Breakfast และ Nui-English
คลิกที่นี่เพื่ออ่านเรื่องอื่นๆ