คอร์สเทคนิคปรนัย    

เรียนภาษาอังกฤษ ที่ Nui-English

credit ภาพจากหนังสือ just ask พี่นุ้ย ไขปัญหาภาษาอังกฤษกวนใจ

กลุ่มผู้เรียน

ผู้ใหญ่และนักเรียนระดับมัธยมปลายที่ต้องการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษในรูปแบบปรนัย เช่น TOEIC , CU-TEP , TU-GET , SMART – I , SAT

หากผู้เรียนต้องสอบในรูปแบบปรนัยและการเขียน ขอแนะนำให้ลงคอร์สนี้ และ/หรือ Writing and Conversation (วันเสาร์ เวลา 13.00-15.00)

เน้นการทำข้อสอบ structure, error check และ reading และมี listening เป็นส่วนเสริม รูปแบบการเรียนเป็นลักษณะกึ่ง private (เรียนเดี่ยว) โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สะสมประสบการณ์และเทคนิคจากการทำข้อสอบ รวมถึงนำข้อคำถามจากแบบฝึกหัดมาซักถามขณะเรียน

วันและเวลา วันอาทิตย์ 15.00-17.00 น.

สมัครเรียนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ Nui-English โทร 089-883-4523 อ่านรายละเอียดตารางเรียนทั้งหมดของสถาบันที่นี่

เรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน English Program

คลิกที่นี่เพื่ออ่านเรื่องอื่นๆ