เรียนภาษาอังกฤษ ที่ Nui-English

คอร์สพิเศษ เด็ก EP (English Program) เน้นเขียน

เรียนภาษาอังกฤษ ที่ Nui-English

credit ภาพจากหนังสือ just ask พี่นุ้ย ไขปัญหาภาษาอังกฤษกวนใจ

กลุ่มผู้เรียน นักเรียนโปรแกรม EP รวมถึงนักเรียนที่จะสอบเข้าโปรแกรม EP (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีมีการวัดผลด้วยการเขียนบทความและสนทนา) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ควรได้รับการเรียนการสอนแบบพิเศษ เนื่องจากต้องเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่ยากกว่ามาตรฐานและตอบข้อสอบโดยการเขียน


เน้น การอ่านจับใจความและ writing ตามเนื้อหาวิชาของโรงเรียน รวมถึงตอบปัญหาหรืือแนะนำงาน/การบ้าน โดยขอให้นักเรียนนำแบบเรียนของโรงเรียนมาประกอบการเรียนด้วยทุกครั้ง

วันและเวลา วันอาทิตย์ 13.00-15.00 น.
(สำหรับรอบเวลาทางเลือกอื่นๆ กรุณาสอบถามที่เคานเตอร์)

หมายเหตุ  หากต้องการสอบชิงทุน Singapore Asian Scholarship ควรเรียนต่อในคอร์ส writing ชิงทุน เสาร์ 13.00-15.00 น.

อ่านรายละเอียดตารางเรียนทั้งหมดของสถาบัน ที่นี่

สำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบเข้า English Program ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิก ที่นี่

เรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน English Program

คลิกที่นี่เพื่ออ่านเรื่องอื่นๆ