หนังสือ Just Ask พี่นุ้ย! ไขปัญหาภาษาอังกฤษกวนใจ
โดย ดร.พี่นุ้ย อิงลิชเบรคฟาส

พบกันกับหนังสือ Just Ask พี่นุ้ย English Breakfast ค่ะที่ร้านซีเอ็ดบุ๊คส์ 

เรียนภาษาอังกฤษ ที่ Nui-English

Just Ask ดร.พี่นุ้ย

 พบกับพี่นุ้ยและหนังสือ Just Ask!! พี่นุ้ยไขปัญหาภาษาอังกฤษกวนใจ ได้ที่บูธซีเอ็ด v08 ที่ ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ ตามวันเวลานี้นะคะวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2553

10.30-12.00 พี่นุ้ย English Breakfast

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2553
16.30-18.00 พี่นุ้ย English Breakfast

วันอังคารที่ 6 เมษายน 2553
14.30-16.00 พี่นุ้ย English Breakfast (วันนี้พี่เต้มาด้วย)

Just Ask พี่นุ้ย! เป็น ผลงานที่รวบรวมคำตอบและคำถามภาษาอังกฤษยอดนิยมตลอดช่วงระยะเวลาการทำงาน
และการเรียนของพี่นุ้ย

และที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือแขกที่มาร่วมเขียนในหนังสือ มีตั้งแต่… 
1.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (อธิการบดีนิด้า) 
2.อ.รศนาภรณ์ วีรวรรณ
3.ต้น เดอะสตาร์ 4 หรือต้น โรงแรมผี ช่อง 5 
4.ขาดไม่ได้ คือ พี่เต้ English Breakfast นั่นเอง

สารบัญ

 • hair เป็นคำนามนับได้ได้หรือไม่
 • few, little ใช้อย่างไร
 • much, many, a lot of และ very
 • some กับ any
 • another, other, others, the other, the others, each other และ one another
 • การใช้ adjective และ verb แต่งประโยคใน present tense
 • เรื่องของ past tense
 • การออกเสียง –ed
 • ความแตกต่างระหว่าง present perfect และ past perfect
 • เรื่องของ future tense
 • passive voice
 • กริยาช่วยที่ใช้บ่อย (can/could, will/would, may/might,should, must)
 • Aren’t you a doctor? ตอบคำถาม yes/no question
 • ความแตกต่างระหว่าง who, whom และ whquestion อื่นๆ
 • การใช้ die, dead, death, deadly
 • success, succeed, successful, successfully
 • allegation, alleged, allegedly
 • forget, forgetful
 • live, life, alive, lively
 • เสียงประกาศในรถไฟใต้ดินและคำว่า mind
 • mean มีความหมายมากกว่า “หมายความว่า”
 • like, alike, likely
 • คำที่มี adjective มากกว่า 1 ตัว ตอนที่ 1 (artful/artistic, historic/historical, economic/ economical, electric/electrical)
 • คำที่มี adjective มากกว่า 1 ตัว ตอนที่ 2  (industrial/industrious, respectable/respectful/ respective, considerate/considerable)
 • สะกดคล้ายกันจนสับสนตอนที่ 1 (anesthetic/ aesthetic, astronomy/ astrology, ethic/ethnic)
 • สะกดคล้ายกันจนสับสนตอนที่ 2  (privacy/ privation, personal/ personnel, stationary/ stationery)
 • สับสนเพราะรูปพหูพจน์  (knowledges, peoples, clothes, statistics
 • a number vs. the number
 • good vs. well
 • everyday vs. every day
 • sometimes, sometime, some time และ some times
 • affect, effect, affection, efficient และ effective
 • save vs. safe
 • assure, ensure และ insure
 • get in vs. get on และ phrasal verbs ที่ขึ้นต้นด้วย get
 • made of vs. made from
 • have been vs. have gone
 • must vs. have to
 • beside vs. besides
เรียนภาษาอังกฤษ ที่ Nui-English

credit ภาพจากหนังสือ just ask พี่นุ้ย ไขปัญหาภาษาอังกฤษกวนใจ

รู้จักกับพี่นุ้ย English Breakfast และ Nui-English
คลิกที่นี่เพื่ออ่านเรื่องอื่นๆ