เรียนภาษาอังกฤษ ที่ Nui-English

การที่มัดได้มาเรียนที่นี่ทำให้เกรดของมัดเพิ่มขึ้น ที่ Nui English มีการเรียนการสอนที่ดี สนุกสนานและไม่กดดันค่ะ มีหลักสูตรการสอนที่เหมือนกับการเรียนจากหนังสือเรียน ทำให้เข้าใจง่ายและเข้าใจที่คุณครูสอนที่โรงเรียนมากขึ้น สถานที่ที่สอนก็สะดวกใกล้บ้าน มีการสอนกริยา 3 ช่องที่เข้าใจง่าย กระชับ

สุดท้าย การที่มัดได้มาเรียนที่นี่มันคุ้มค่ามาก ทำให้มัดได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ ได้รู้เกี่ยวกับ Grammar กริยา 3 ช่อง และการใช้ประโยคต่างๆ ในการพูดถึง อดีต ปัจจุบัน อนาคต และการใช้ Verb to be อีกด้วยค่ะ

 น้องมัด ด.ญ. มรรษกร โชคคณพิทักษ์ ป.6 ร.ร.วัดลานนาบุญ