เรียนภาษาอังกฤษ ที่ Nui-English

คิดเป็น เขียนเป็น 
คอร์ส Conversation and Writing for Kids นักเรียนประถมปลายและ ม.ต้น 

(คลิกที่นี่สำหรับหลักสูตรการเขียนและสนทนาสำหรับผู้ใหญ่)่

เน้นภาษาอังกฤษเชิงทักษะ (English Sklills) ผ่านการฝึกปฏิบัติจริง มากกว่าการทำข้อสอบปรนัย

วันและเวลา
รอบ วันอาทิตย์ 13.00-14.00 น. เน้นการเขียน
นักเรียนได้เขียนจริงหรือนำงานที่โรงเรียนมาปรึกษา โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา อธิบายข้อผิดพลาดโดยเชื่อมโยงกับหลักไวยากรณ์เพื่อให้นักเรียนประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตน

รอบ วันอาทิตย์ 14.00-15.00 น. เน้นการออกเสียงและสนทนา 

อัตราค่าเรียน
3,000 บาท/ 10 ครั้ง/ 1 รอบที่เรียน
ติดต่อสมัครเรียนที่เคานเตอร์หรือโทร 089-883-4523
 เพื่อวัดระดับก่อนเข้าเรียน

อ่านรายละเอียดวิธีการสอน writing สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ที่นี่

เรียนเขียนภาษาอังกฤษ writing

คลิกที่นี่เพื่ออ่านเรื่องอื่นๆ

พี่นุ้ยสอนการออกเสียง ch และ sh