เรียนภาษาอังกฤษ ที่ Nui-English

คอร์สพรีเตรียมอุดม 3 อาทิตย์ ปูพื้นฐานสู่เตรียมอุดม
โดย ดร.พี่นุ้ย อิงลิชเบรคฟาส และทีมอาจารย์

กลุ่มผู้เรียน นักเรียนในระดับ ม.1-ม.3 ที่มุ่งหวังจะสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมและโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียง

เน้น ให้นักเรียนได้เข้าใจแนวข้อสอบภาษาอังกฤษเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รวมถึงแนะแนวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสอบ เน้นการสอนข้อสอบปรนัย

วันและเวลา
วันเสาร์ 12.00-14.00 น.
เรียนวันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2553,
24 เมษายน 2553
และ 1 พฤษภาคม 2553

อัตราค่าเรียน 1200 บาท (สมัครได้จนกว่าคอร์สเต็ม)

หมายเหตุ
1.โรงเรียนขอวัดระดับนักเรียนก่อนเข้าเรียน
โดยนักเรียนสามารถติดต่อวัดระดับและสมัครได้ในวันเสาร์และอาทิตย์ 10.00-18.00 น.

2.สำหรับตารางเรียนและคอร์สทั้งหมดของสถาบัน คลิกที่นี่