เรียนภาษาอังกฤษ ที่ Nui-English

Writing ชิงทุน
โดย ดร.พี่นุ้ย อิงลิชเบรคฟา และทีมงาน Nui-English

เน้น สอนการเขียนและการอ่านสำหรับนักเรียนที่มีวัตถุประสงค์จะสอบชิงทุน เช่น ทุนแลกเปลี่ยน ปูพื้นฐานสู่ทุนคิงส์ และทุนสิงคโปร์ อาเซียน (Singapore Asian Scholarship) ที่เน้นการสอบอัตนัยและใช้วิธีการเขียนตอบเป็นหลัก ผู้เรียนควรอยู่ในระดับชั้นมัธย

วิธีการสอนให้นักเรียนได้ฝึกเขียนจริงโดยมีครูผู้สอนวิจารณ์ผลงานทั้งในแง่ไวยากรณ์ ความคิด และศิลปะการเขียน (ไม่ใช่การสอน writing ตามหนังสือ)

เวลา วันเสาร์ 12.00-14.00 น. หรือวันอาทิตย์ 9.00-11.00 น.

หมายเหตุ 
1.หากนักเรียนสอบรอบข้อเขียนผ่านจะมีการนัดติวสัมภาษณ์ในลำดับต่อไป 
2.อ่านหลักการสอน writing คลิกที่นี่
3.ตารางเรียนคอร์สอื่นๆของสถาบัน คลิกที่นี่