เรียนภาษาอังกฤษ ที่ Nui-English

การบรรยายหัวข้อ English is All Around โดยพี่เต้และนุ้ย (English Breakfast) ที่โรงเรียนเตรียมทหาร

ในวันพุธที่ 6 มกราคม 2553 
บรรยากาศชื่นมื่น ไร้คำบรรยายจ้า!!

เรียนภาษาอังกฤษ ที่ Nui-English

ภาพการบรรยายภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนเตรียมทหาร

เรียนภาษาอังกฤษ ที่ Nui-English

ภาพการบรรยายภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนเตรียมทหาร

เรียนภาษาอังกฤษ ที่ Nui-English

ภาพการบรรยายภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนเตรียมทหาร

คลิกที่นี่เพื่ออ่านเรื่องอื่นๆ