เรียนภาษาอังกฤษ ที่ Nui-English

หลักสูตร Art for Eng (ภาษาอังกฤษผ่านศิลปะ)

เน้น สอนภาษาอังกฤษผ่านการสร้างสรรค์ศิลปะ เช่น วาดรูป งานประดิษฐ์ งานปั้น เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง เน้นทักษะการพูด การฟัง และคำศัพท์ โดยครูผู้สอนร่วมสร้างผลงานไปพร้อมกับนักเรียนผ่านการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ

กลุ่มผู้เรียน นักเรียนระดับชั้น ป.1- ป. 6  หรือนักเรียนระดับมัธยมที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบแปลกใหม่

เวลา วันเสาร์ 10.00-12.30 น. 

อัตราค่าเรียน 4,700 บาท/ 25 ชม. รวมเอกสารและอุปกรณ์แล้ว กรุณาสอบถามส่วนลดที่เคานเตอร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 089-883-4523 และ nuienglish@hotmail.com

สำหรับคอร์สอื่นๆ คลิกที่นี่

เรียนภาษาอังกฤษผ่านศิลปะ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านเรื่องอื่นๆ