เรียนภาษาอังกฤษ ที่ Nui-English

สอนการบ้านภาษาอังกฤษ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สอนการบ้านวันหยุด(ให้สอนตามเอกสารและจุดเน้นของทางโรงเรียนที่น้องเรียนอยู่ได้)

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นที่ปรึกษาภาษาอังกฤษตามประเด็นต่างๆที่นักเรียนประสบจากกการเรียนและสอบที่โรงเรียน

เน้น
1.สอนการบ้านของโรงเรียน
2.อธิบายเนื้อหาตามเอกสาร/หนังสือของทางโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการสอบย่อย สอบประจำภาค
3.สอนล่วงหน้าตามหัวข้อที่ทางโรงเรียนกำหนดในใบหลักสูตร

เวลา วันอาทิตย์ 13.30-14.30 น. สอบถามกำหนดการและรอบเวลาอื่นๆได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง

อัตราค่าเรียน 2,500 บาท/11 ชม. จำกัดจำนวนนักเรียน 7 คนต่อรอบ (กรณีลงเป็นครั้งไม่ครบ 11 ชม. อัตรา 300 บาท/1 ชม.)

หมายเหตุ
-นักเรียนคนละโรงเรียนก็เรียนร่วมกันได้ เพราะเป็นการเรียนลักษณะกึ่งเดี่ยวโดยมีการดูแลปัญหาเป็นรายบุคคล
-ครูจะอธิบายหลักการของตัวบทให้ แต่นักเรียนจะต้องใช้ความพยายามในการทำงานส่งด้วยตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมโทร 089-883-4523, nuienglish@hotmail.com

สำหรับหลักสูตรทั้งหมด เลือกเมนูด้านซ้ายมือ Classroom Tutoring

คลิกที่นี่เพื่ออ่านเรื่องอื่นๆ