วันนี้มาคุยกันเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะจากการที่ได้เห็นนักเรียนหลายๆคน เวลาสื่อสารหรือสร้างประโยคภาษาอังกฤษก็อาศัยจากการจดจำ ถือคติว่าฟังบ่อยๆฝึกบ่อยๆเดี๋ยวได้เอง ซึ่งอันนี้ถือว่าถูกส่วนนึง

แต่ทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะอัพขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้นของการสื่อสารสิ่งที่เราต้องมีก็คือระบบของความคิด ถ้ามาในบริบทที่เป็นทางการเป็นวิชาการเป็นธุรกิจ เราไม่สามารถใช้การจำแต่เราต้องมีฐานของความคิดในการที่จะสร้างประโยคขึ้นมาอยู่บนหลักการที่ถูกต้อง ให้คิดเหมือนคณิตศาสตร์ เวลาเราบวกลบเลข เราไม่ได้จำตัวเลขแต่ละตัวว่าบวกกันแล้วได้เท่าไหร่ แต่เรา operate อยู่บนพื้นฐานของระบบความคิด

พี่นุ้ยจะให้ความสำคัญกับส่วนนี้มากๆคือเราจะต้องรู้ว่าเวลาที่เราทำอะไรถูกหรืออะไรผิดเพราะอะไร ถ้าตอบคำถามตรงนี้ไม่ได้ก็จะย่ำอยู่กับระดับเบสิคที่ต้อง rely on ความจำ จริงอยู่ว่าความจำคือสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะการเรียนภาษาอังกฤษยังไงก็ต้องจำโดยเฉพาะจำศัพท์ เรื่องของการจะเอาศัพท์ที่เราจำได้นั้นมาวางลงประโยคเพื่อสื่อสารออกไปอันนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง มันต้องอาศัยความคิดในเชิงระบบ ซึ่งถ้าเราเข้าใจระบบพอเราเจอคำศัพท์ใหม่เราก็สามารถเอามาใช้ลงประโยคเพื่อสื่อสารออกไปได้

ในระดับเด็กๆพี่นุ้ยอาจจะสอนให้จำ แต่พอถึงจุดนึงแล้วการจำต่อให้จำได้เป็น 100 ประโยคมันก็ไม่เท่ากันสอนให้คิดเอง ดังนั้นพอถึงจุดหนึ่งเราอย่าไปติดกับกับดักเรื่องของปริมาณหรือแม้แต่จำนวนหน้าของเอกสาร แต่พี่ให้คุณค่าตั้งระบบความคิดซึ่งจะเป็นพื้นฐานเพื่อต่อยอดและการเอาไปใช้ได้จริง

https://www.facebook.com/nuienglish/posts/5362092983842472