แนวคิดในการสอนเขียนภาษาอังกฤษสำหรับบทความวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และธุรกิจ English for Research Writing, Academic Paper Writing, Dissertation Writing, Thesis Writing and Business Writing
การสอนในแนวเขียนบทความวิชาการและการสื่อสารในเชิงธุรกิจของพี่นุ้ยจะเน้น deep career learning คือเรียนเพื่อให้ทำได้จริงในทางปฏิบัติ สามารถเอาไปใช้เขียนงานในเชิงวิชาการ ถ่ายทอดการวิจัย หรือประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือธุรกิจได้

ดังนั้นเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว พี่นุ้ยจึงออกแบบการสอนโดยการเข้าไปทำที่หน้างานเป็นตัวอย่างให้ดูเพื่อให้ทุกคนรู้จักวิธีคิดและการสร้างประโยค ยกตัวอย่างเช่น ในการเขียนบทความ จะเริ่มตั้งแต่การเอาไอเดียยาวๆภาษาไทยมาแบ่งประโยค ออกแบบโครงสร้าง หลังจากนั้นจะเริ่มเขียนประโยคขึ้นมาให้ถูกไวยากรณ์ แต่แค่นั้นยังไม่พอ พี่นุ้ยจะนำประโยคที่ถูกไวยากรณ์อยู่แล้วมาปรับระดับภาษาให้มีความสวยงามและมีความเป็นวิชาการหรือเป็น Academic English การมองงานจึงเป็นการมองในเชิงคุณภาพ คือเขียนถูกไวยากรณ์อยู่แล้วแต่เราก็ยังปรับให้ดีขึ้นได้ด้วยการใช้สไตล์และความหลากหลายของรูปประโยคหรือ sentence variation ซึ่งเป็นสิ่งที่คนที่จะทำงานในระดับ advanced จะต้องฝึกพัฒนา

ลักษณะวิธีการสอนแบบนี้จึงแตกต่างจากคอร์ส writing เขียนภาษาอังกฤษและคอร์สภาษาอังกฤษทั่วไปที่มีอยู่ เพราะในการตั้งคำถามเราไม่ได้เริ่มต้นจากไวยากรณ์เป็นเรื่องๆ แต่เราจะถามว่าจากหน้างานแบบนี้เราจะใช้ไวยากรณ์แบบไหนเรื่องอะไร ก็คือเป็นการถามแบบย้อนกลับ คือเอาตัวงานที่เราจะเขียนเป็นศูนย์กลาง และด้วยการสอนแบบเขียนให้ดูจริง ผู้เรียนจะได้เห็นพัฒนาการของงาน เริ่มตั้งแต่ที่ไม่มีอะไรเลยไปถึงจบสุดท้ายว่าพี่นุ้ยทำยังไง เลือกเปลี่ยนอะไรเพราะอะไร และเปลี่ยนเป็นอะไรเพราะอะไร สิ่งสำคัญของการทำงานแบบนี้คือวิธีคิดในเชิงโครงสร้าง พี่นุ้ยคิดว่าคำศัพท์ยังมีความสำคัญเป็นรอง เพราะเมื่อโครงสร้างเราเปิดแล้ว เราก็สามารถเอาศัพท์สวยๆมาลงได้ คำศัพท์เราสามารถหาได้จากพจนานุกรมหรือดูจากคนอื่นได้แต่สิ่งสำคัญคือเมื่อรู้ศัพท์แล้วจะเอามาใช้ลงประโยคได้ไหม อันนี้แหละหัวใจ

การเรียนไวยากรณ์เป็นเรื่องๆจึงไม่สามารถตอบโจทย์ของคนที่ต้องการจะเขียนบทความวิชาการหรือแม้แต่เขียนเรียงความได้ เพราะการเรียนไวยากรณ์เป็นเรื่องๆสอนให้เราเติมคำในช่องว่างหรือสอนให้เราเลือกตัวเลือกที่ถูกต้องได้ แต่ไม่ได้สอนให้เราสร้างประโยคขึ้นมาเอง คือไม่ได้ไปทำงานที่หน้างาน ดังนั้นพี่นุ้ยจึงย้ำว่าถ้าเราอยากจะเขียนหรือพูดในบริบทเชิงวิชาการหรือเชิงธุรกิจ เราควรจะเรียนการสร้างประโยค (how to construct sentences) สำหรับการเรียนไวยากรณ์ grammar ตามหัวข้อถือเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดี แต่การทำข้อสอบแบบปรนัยอาจไม่ได้นำไปสู่ความสามารถในการเขียนหรือแสดงออกทางความคิด และคนที่เขียนภาษาอังกฤษและสื่อสารได้ดีอาจจะไม่ต้องรู้ grammar อย่างละเอียดครบทุกเรื่องก็ได้

พี่นุ้ยจึงแยก English for Research Writing, Academic Paper Writing, Dissertation Writing, Thesis Writing and Business Writing ออกจากคอร์สติวไวยากรณ์ ปกติและแยกออกจากการเขียนเรียงความ จุดที่แตกต่างระหว่างการเขียนในแนว English for Research Writing, Academic Paper Writing, Dissertation Writing, Thesis Writing and Business Writing กับการเขียนเรียงความประเภท TOEFL, IELTS และสอบชิงทุนเรียนต่อต่างประเทศ คือ ในการเขียนบทความวิชาการ วิจัย และธุรกิจ ผู้เขียนจะมีคอนเทนต์หรือไอเดียในใจอยู่แล้วว่าจะทำอะไร พี่นุ้ยจะเน้นการสอนการจัดการกับไอเดียยาวๆที่มีในหัว ในขณะที่ถ้าเป็นการเขียนเรียงความ พี่นุ้ยจะสอนการคิดไอเดียด้วย คือมีความเป็น creative และใช้ภาษาแบบ academic writing และเรียงความจะเป็นการเขียนแบบมีคำนำ เนื้อเรื่อง สรุป พี่นุ้ยจะเน้นให้แพทเทิร์นให้นักเรียนจำไปประยุกต์กับโจทย์ได้เพื่อให้ทำได้ทันเวลา

สรุปวิธีการสอนเขียนภาษาอังกฤษสำหรับบทความวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และธุรกิจ English for Research Writing, Academic Paper Writing, Dissertation Writing, Thesis Writing and Business Writing

ดูหน้างาน --> แบ่งไอเดียยาวๆให้เป็นประโยค (โครงสร้างของภาษาอังกฤษแตกต่างจากภาษาไทย เราต้องรู้ว่าประโยคจะจบตรงไหนจะเชื่อมตรงไหน) --> เขียนให้ถูกไวยากรณ์ (คำถามคือประโยคนี้ใช้ไวยากรณ์เรื่องอะไร พี่นุ้ยจะให้รายละเอียดเรื่องนั้นประกอบ) --> นำประโยคที่ถูกไวยากรณ์แล้วมาปรับระดับภาษาให้มีความเป็นวิชาการ ดูดีเพื่อมุ่งไปสู่การเป็น professional writing (ถ้าเรายังเขียนแบบเดิมๆ ใช้โครงสร้างเดิม ต่อให้แต่งไปอีกร้อยประโยคก็จะย่่ำอยู่ตรงนั้น สำคัญคือเราต้องเปลี่ยน frame ความคิดในเชิงโครงสร้าง --> เมื่อได้โครงสร้างที่ดีแล้ว เราก็ค่อยมาปรับเรื่องคำศัพท์ (พี่นุ้ยจะมีให้ลิสศัพท์ที่ตัวเองใช้บ่อยๆในการเขียนบทความ)

สายไหนเรียนคอร์สอะไร คลิก 👉 https://www.nuienglish.com/courseplanning/

รายละเอียดคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ คลิก 👉 https://www.nuienglish.com/online-course/

ติดต่อพี่นุ้ยได้ที่
[1] โทรศัพท์ที่หมายเลข 089-883-4523 และ 084-163-9722 หรือ
[2] Nuienglish facebook message  หรือ
[3] http://www.facebook.com/nuienglish

128037