คำถาม: verb to be + verb ช่องที่ 3 หมายถึงการถูกกระทำ และตัวของ verb ช่องที่ 3 เองก็สามารถใช้แสดงการถูกกระทำได้ แล้วการใช้ verb to be + verb ช่อง 3 กับการใช้แค่ verb ช่อง 3 โดยไม่มี verb to be มันแตกต่างกันอย่างไร
พี่นุ้ยตอบ: เวลาเราพูดถึง verb to be + verb ช่องที่ 3 หรือ passive voice เราจะหมายถึงระดับประโยคค่ะ เช่น The glass was broken. ในขณะที่ถ้าเราพูดถึงแค่ verb ช่อง 3 เราจะพูดถึงการขยายคำนาม (ยังไม่ใช่ประโยค) เช่น the broken glass ซึ่งเมื่อเราจะสร้างประโยค เราจะเอาคำนามนี้ไปวางเป็นประธานหรือกรรมต่อไป เช่น The broken glass is over there. พี่นุ้ยเอา the broken glass ซึ่งแปลว่าแก้วที่ถูกทำให้แตกมาวางเป็นประธานของประโยคนะคะ

https://web.facebook.com/nuienglish/posts/pfbid02vkMizzMbmykAD7oKotz7rxXGDLtrn47UNUnxEZCCkAJmrTb5ecmp5J5zNotw8Dp2l

😉 😌 😍 🥰 😘 😗 😙 😚 😋 😛 😝 😜 🤪
ดร.พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง
อยากเลี้ยงกาแฟพี่นุ้ย https://www.nuienglish.com/coffee
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Nui-English
-อันดับ 2 ของประเทศในการสอบพรี ม.ต้น ขณะเรียนที่สาธิตปทุมวัน
-สอบเข้ามหาวิทยาลัย ขณะเรียนเตรียมอุดมแผนวิทย์-คอม ม.4 GPA 3.94
-อักษร จุฬา เอกอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 1 สามปีครึ่ง
-ปริญญาโท Speech Communication ทุน ก.พ.
-ปริญญาโท International Boundaries ทุนเชลล์ร่วมกับรัฐบาลอังกฤษ
-ปริญญาเอก Development Management ทุนงบประมาณแผ่นดิน
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษนุ้ยอิงลิช
โทร 089-8834523, 084-1639722