คำถาม: unlikely ต่างจาก unlike อย่างไร
ตอบ: unlikely จะแปลว่าไม่มีแนวโน้มนะคะ likely แปลว่ามีแนวโน้ม unlike แปลว่าไม่เหมือน ดังนั้นความแตกต่างคือ ความหมาย
Unlike his father, Somchai is very handsome.
สมชายหล่อมาก ไม่เหมือนพ่อของเขา (แปลว่าพ่อเขาไม่หล่อนั่นเอง)
พี่นุ้ยเอง
www.nuienglish.com/nuienglish

https://web.facebook.com/nuienglish/posts/pfbid029BukfEniwoYHB7bemhYbtNfMkY9eM8hwwh7XCCND8YrZM7EwU8upD4wCkhLNxh14l

😉 😌 😍 🥰 😘 😗 😙 😚 😋 😛 😝 😜 🤪
ดร.พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง
อยากเลี้ยงกาแฟพี่นุ้ย https://www.nuienglish.com/coffee
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Nui-English
-อันดับ 2 ของประเทศในการสอบพรี ม.ต้น ขณะเรียนที่สาธิตปทุมวัน
-สอบเข้ามหาวิทยาลัย ขณะเรียนเตรียมอุดมแผนวิทย์-คอม ม.4 GPA 3.94
-อักษร จุฬา เอกอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 1 สามปีครึ่ง
-ปริญญาโท Speech Communication ทุน ก.พ.
-ปริญญาโท International Boundaries ทุนเชลล์ร่วมกับรัฐบาลอังกฤษ
-ปริญญาเอก Development Management ทุนงบประมาณแผ่นดิน
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษนุ้ยอิงลิช
โทร 089-8834523, 084-1639722