เดือนนี้มีงานใหม่เข้ามาหลายงาน เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะ

Q: มีน้องถามมาว่า present perfect (has, have+ v.3) ธรรมดากับ present perfect continuous (has, have been + v.ing) มันใช้ต่างกันอย่างไร
A: เราต้องเข้าใจธรรมชาติของภาษาก่อนนะคะว่า continuous มันเกิดมาเพื่อพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ณ จุดเวลานั้นหรือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ความแตกต่างมันก็คือจุดนี้แหละ
1. เรื่องทำต่อเนื่องนะคะ ถ้าเป็น present perfect continuous มันจะเน้นความต่อเนื่องค่ะเช่นยืนตรงนี้มา 2 ชั่วโมงแล้ว I have been standing for for two hours. ซึ่งอันนี้เราจะใช้ perfect ธรรมดาก็ได้ แต่ถ้าใช้ continuous มันจะเป็นการเน้นประเด็นเรื่องความต่อเนื่องเลย พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันและแนวโน้มจะดำเนินต่อไปในอนาคต (ตามคอนเซ็ปของ perfect tense)
2. perfect ธรรมดามันอาจจะพูดถึงเหตุการณ์ที่ทำแล้วจบแล้วก็ได้นะคะกรณีนี้เราจะไม่ใช้ perfect continuous ค่ะ ตัวอย่างเช่น I have just bought the product.
Note: กริยาที่จะใช้ perfect continuous มันต้องสามารถทำอย่างต่อเนื่องได้ ดังนั้นกรณีทำของหาย เราจะใช้ I have lost my pen. ไม่ใช้ perfect continuous นะคะ
เรียนภาษาอังกฤษกับนุ้ยอิงลิช
www.nuienglish.com/nuienglish

😉 😌 😍 🥰 😘 😗 😙 😚 😋 😛 😝 😜 🤪

ดร.พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง
https://www.nuienglish.com
https://www.facebook.com/nuienglish
อยากเลี้ยงกาแฟพี่นุ้ย https://www.nuienglish.com/coffee
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Nui-English
-อันดับ 2 ของประเทศในการสอบพรี ม.ต้น ขณะเรียนที่สาธิตปทุมวัน
-สอบเข้ามหาวิทยาลัย ขณะเรียนเตรียมอุดมแผนวิทย์-คอม ม.4 GPA 3.94
-อักษร จุฬา เอกอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 1 สามปีครึ่ง
-ปริญญาโท Speech Communication ทุน ก.พ.
-ปริญญาโท International Boundaries ทุนเชลล์ร่วมกับรัฐบาลอังกฤษ
-ปริญญาเอก Development Management ทุนงบประมาณแผ่นดิน
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษนุ้ยอิงลิช
โทร 089-8834523, 084-1639722