Book Cover: บินเดี่ยว เรียนเที่ยวเมืองนอก

หนังสือบินเดี่ยวเรียนเที่ยวเมืองนอกนับเป็นอีกบทบาทหนึ่งของพี่นุ้ยในฐานะผู้ได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศที่ขอถ่ายทอดประสบการณ์ และการเดินทางสู่ฝันตั้งแต่เริ่มนับหนึ่งให้แก่ทุกคนสำหรับน้อง ๆ วัยเรียน และผู้ที่กำลังแสวงหาโอกาสในการศึกษาต่อ รวมถึงคุณพ่อคุณแม่และคุณครูซึ่งมุ่งหวังปั้นลูกหรือลูกศิษย์ให้เป็นนักเรียนนอก