เวลาเราเจอกับไอเดียวิชาการหรือธุรกิจที่ซับซ้อน มันแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะคิดออกมาเป็นภาษาอังกฤษได้เลยทันที อาจจะต้องใช้การเรียบเรียงก่อนทำไปจนคล่องแล้วต่อไปก็จะทำได้อัตโนมัติ อันนี้คือการฝึกวิธีคิดของพี่นุ้ยเพื่อจัดลำดับให้สมองของเราโดยวางโครงสร้างให้สมองเราก่อน ตัวอย่างจากคอร์ส Research Writing Series 1

😉 😌 😍 🥰 😘 😗 😙 😚 😋 😛 😝 😜 🤪
ดร.พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง
อยากเลี้ยงกาแฟพี่นุ้ย https://www.nuienglish.com/coffee
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Nui-English
-อันดับ 2 ของประเทศในการสอบพรี ม.ต้น ขณะเรียนที่สาธิตปทุมวัน
-สอบเข้ามหาวิทยาลัย ขณะเรียนเตรียมอุดมแผนวิทย์-คอม ม.4 GPA 3.94
-อักษร จุฬา เอกอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 1 สามปีครึ่ง
-ปริญญาโท Speech Communication ทุน ก.พ.
-ปริญญาโท International Boundaries ทุนเชลล์ร่วมกับรัฐบาลอังกฤษ
-ปริญญาเอก Development Management ทุนงบประมาณแผ่นดิน
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษนุ้ยอิงลิช
โทร 089-8834523, 084-1639722