สำหรับนักเรียนในกลุ่มอินเตอร์และ ep ในการเรียนการสอนพี่นุ้ยจะเน้นแนวข้อสอบปรนัย แต่จะให้ทำพวกเติมคำกับเขียนตอบเป็นหลักเพื่อให้เข้ากับการวัดผลของนักเรียนในกลุ่มนี้ คือ เน้นการใช้ภาษามากกว่าการกากบาท และเน้นเติมส่วนที่ขาดจากการเรียนการสอนที่โรงเรียน

https://www.facebook.com/nuienglish/posts/pfbid0kiXp9WGYa5yZExsSrFzHUgjFV8ynV4R9R2RZJgBxTCC1sWp6S9GP34SjtcrYTUQWl
😉 😌 😍 🥰 😘 😗 😙 😚 😋 😛 😝 😜 🤪
ดร.พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง
อยากเลี้ยงกาแฟพี่นุ้ย https://www.nuienglish.com/coffee
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Nui-English
-อันดับ 2 ของประเทศในการสอบพรี ม.ต้น ขณะเรียนที่สาธิตปทุมวัน
-สอบเข้ามหาวิทยาลัย ขณะเรียนเตรียมอุดมแผนวิทย์-คอม ม.4 GPA 3.94
-อักษร จุฬา เอกอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 1 สามปีครึ่ง
-ปริญญาโท Speech Communication ทุน ก.พ.
-ปริญญาโท International Boundaries ทุนเชลล์ร่วมกับรัฐบาลอังกฤษ
-ปริญญาเอก Development Management ทุนงบประมาณแผ่นดิน
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษนุ้ยอิงลิช
โทร 089-8834523, 084-1639722