เทคนิคการเขียนเชื่อมและลดรูปเพื่อสร้างความหลากหลายของรูปประโยค หากเข้าใจหลักการ เราก็สามารถ adapt apply กับการสร้างประโยคของตัวเองได้แบบไม่ใช่การคิดไปเองว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ปัญหาอย่างหนึ่งของการเรียนขึ้นไปในระดับสูง คือ การที่เราขาดองก์ความรู้ที่แท้จริง แล้วก็สื่อสารไปจากความคุ้นๆ แต่พี่นุ้ยคิดว่าความคุ้นๆหรือสัญชาตญาณนั้นจะใช้ได้ในระดับหนึ่ง แต่ถ้าเมื่อไรที่เราต้องการจะก้าวไปสู่ไอเดียที่ซับซ้อน วิธีคิดของเราจะต้องวางอยู่บนหลักการที่ถูกต้อง คือ ตอบได้ว่าใช้แบบนี้แบบนั้นเพราะอะไร

https://web.facebook.com/watch/?v=148174578235719

😉 😌 😍 🥰 😘 😗 😙 😚 😋 😛 😝 😜 🤪
ดร.พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง
อยากเลี้ยงกาแฟพี่นุ้ย https://www.nuienglish.com/coffee
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Nui-English
-อันดับ 2 ของประเทศในการสอบพรี ม.ต้น ขณะเรียนที่สาธิตปทุมวัน
-สอบเข้ามหาวิทยาลัย ขณะเรียนเตรียมอุดมแผนวิทย์-คอม ม.4 GPA 3.94
-อักษร จุฬา เอกอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 1 สามปีครึ่ง
-ปริญญาโท Speech Communication ทุน ก.พ.
-ปริญญาโท International Boundaries ทุนเชลล์ร่วมกับรัฐบาลอังกฤษ
-ปริญญาเอก Development Management ทุนงบประมาณแผ่นดิน
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษนุ้ยอิงลิช
โทร 089-8834523, 084-1639722