วันนี้พูดถึงหลักคิดในเรื่องของการสร้างประโยคนะคะคือในบริบทที่เป็นทางการ การเขียนประโยคโดยวางอยู่บนไวยากรณ์ที่ถูกต้องนั้นเป็นระดับที่ 1 ไป

จากนั้นพี่นุ้ยยังดูในเรื่องของระดับภาษาและคุณภาพของประโยค ตัวอย่างเช่นเมื่อตั้งประโยคขึ้นมาว่า Thailand is the land of smile. เราอาจจะทำให้ประโยคมันดูมีอะไรมากขึ้นโดยการเติมอะไรต่างๆเข้าไปแต่การเติมนั้นจะต้องอยู่บนหลักการที่ถูกต้องนะคะ ตัวอย่างเช่น Thailand is the land of smile, distinguished with hospitality and kindness. และเรายังอาจสร้างรูปประโยคให้หลากหลายโดยเอาสิ่งที่เติมข้างหลัง คือ ตั้งแต่ distinguished…ไปวางไว้ด้านหน้าของประโยคก็ได้นะคะ

หน้าที่ของพี่นุ้ยก็คือไม่ใช่แค่บอกว่าจะเขียนออกมาเป็นยังไงแต่พี่นุ้ยจะสอนว่ากลไกของสมองที่พี่นุ้ยจะสร้างประโยคเหล่านี้ขึ้นมาพี่นุ้ยคิดอะไรเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งสิ่งนี้ถ้าเป็น native speaker คือเขาก็จะพูดเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วแต่เขาไม่สามารถที่จะอธิบายได้ว่ามันสร้างขึ้นมาได้อย่างไร

ใน academic context พี่นุ้ยจะให้ความสำคัญกับเรื่องของความถูกต้องมาเป็นอันดับแรกแล้วไปต่อในเรื่องของศิลปะความสวยงามของภาษา ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องไม่ได้มีแค่คำตอบเดียว เราต้องมีความสามารถที่จะเอาไอเดียของเราออกมาเป็นภาษาเพื่อสื่อสารให้ได้

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02vbNfTHkaCAhneWbyuvWKugp1Nx2FBpfsCcwXwaXuJ14UaGE2cwwkgpZiEmUMYXzvl&id=100064709495376