ดูยังไงว่าหน้ากริยาช่องที่ 3 จะเป็น is หรือ has เอาอะไรตัดสิน พี่นุ้ยมาบอกเทคนิคให้ เรียนภาษาอังกฤษกับ Nui-English

https://www.facebook.com/nuienglish/posts/pfbid02xzFfrJcjAVXqCgYyDdfTpVq66oNYSPVhQ15oD99HL4YoJxm71HhVTKucZosWBf5jl

——

ดร.พี่นุ้ย เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาฯ นักเรียนทุน ก.พ. และทุนรัฐบาลอังกฤษ ด้วยรูปแบบการสอนที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล เช่น

นักเรียนอยู่ชั้นเดียวกัน แต่อาจมีความรู้พื้นฐานที่ห่างกันมาก การสอนจึงต้องได้รับการออกแบบให้สอดรับกับคนคนนั้นและนักเรียนก็สามารถรีเควสหัวข้อที่ต้องการให้สอนได้ เช่นเดียวกันนักเรียนที่เรียนระบบอินเตอร์และ ep จะต้องใช้การสอนที่เน้นทักษะ เช่น writing/ conversation ในขณะที่โรงเรียนปกติจะเน้นการสอนแบบปรนัย
Nui-English
ดร.พี่นุ้ย สมิตา หมวดทองสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้นถึง advanced เช่น การสอบชิงทุนและ research writing สุนทรพจน์ ด้วยระบบการสอนออนไลน์ สดคลาส กึ่งเดี่ยวและเดี่ยว
รู้จักพี่นุ้ย www.nuienglish.com/nuienglish
ติดตาม www.youtube.com/nuienglish
โทร 089-8834523, 084-1639722
LINE ID: nuienglish
ส่งข้อความหาพี่นุ้ยที่ m.me/nuienglish

😉 😌 😍 🥰 😘 😗 😙 😚 😋 😛 😝 😜 🤪
ดร.พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง
อยากเลี้ยงกาแฟพี่นุ้ย https://www.nuienglish.com/coffee
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Nui-English
-อันดับ 2 ของประเทศในการสอบพรี ม.ต้น ขณะเรียนที่สาธิตปทุมวัน
-สอบเข้ามหาวิทยาลัย ขณะเรียนเตรียมอุดมแผนวิทย์-คอม ม.4 GPA 3.94
-อักษร จุฬา เอกอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 1 สามปีครึ่ง
-ปริญญาโท Speech Communication ทุน ก.พ.
-ปริญญาโท International Boundaries ทุนเชลล์ร่วมกับรัฐบาลอังกฤษ
-ปริญญาเอก Development Management ทุนงบประมาณแผ่นดิน
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษนุ้ยอิงลิช
โทร 089-8834523, 084-1639722