ในการสอน conversation พี่นุ้ยอาจจะสอนแปลกกว่าคนอื่นหน่อยตรงที่ถ้าคนเรียนมีความสามารถระดับหนึ่งแบบพอพูดได้บ้างแล้ว พี่นุ้ยจะสอน conver แบบที่มีการให้เขียนควบคู่ไปด้วยเพราะต้องการตรวจแก้ประโยค
 
อันนี้มาจากความฝังใจในช่วงเด็กๆมีความรู้สึกว่าเวลาเรียน conver อาจารย์ปล่อยพูดไปเรื่อยๆ มันก็ได้นะคะแต่ก็ได้แค่ในส่วนของความกล้าที่จะสื่อสาร แต่ไม่ได้ในเรื่องของพัฒนาการของการใช้ภาษา เพราะในจุดที่เราใช้ผิดมันก็ยิ่งผิดไปเรื่อยๆเพราะไม่ได้รับการแก้ไขกลายเป็นความเคยชิน พี่นุ้ยค่อนข้างให้ความสำคัญในแง่ของตัวเนื้อหาเองและในแง่ของการใช้ภาษาให้ถูกต้องไปควบคู่กัน
 

https://www.facebook.com/nuienglish/posts/pfbid04R1XtjykyC5uHFqSd28JYecoKs5HcdHHMQpcsFNASmKZDjoZTZ7nm7j4n46aMZE1l?_rdc=1&_rdr