เริ่มต้นเขียนบทความง่ายๆ มาแนะนำคอร์ส Mini Essay (7 ชม.) จริงๆจะแนะนำตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ แต่พี่นุ้ยยุ่งมากเลยมาวันนี้ คอร์สนี้คือการเริ่มเขียนบทความง่ายๆมีคำนำ เนื้อเรื่อง สรุป พี่นุ้ยมีแพทเทิร์นให้น้องๆปรับใช้ตามได้ เน้นคำถามในชีวิตประจำวัน ใครที่เริ่มเขียนบทความหรือ public speaking เริ่มต้นตรงนี้

คำถามธรรมดาอย่าง What is your hobby? What is your dream job? ที่เราอาจจะตอบเป็นคำ หรือตอบเป็นประโยคเดียว แต่ในคอร์สนี้พี่นุ้ยจะเอามาพัฒนาให้การตอบของเราเป็น essay เอาไปเขียนหรือพูดหน้าชั้นได้เลย เริ่มต้นการสร้าง story และเป็นพื้นฐานนำไปสู่การเขียนเชิงวิชาการต่อไป

https://www.facebook.com/nuienglishbreakfast/posts/4153584318011314