จบการเรียนการสอนไปตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วและทำรายงานจบหลักสูตรส่งไปเมื่อวานนี้ตอนกลางคืน ยิ่งเรียนสูงขึ้นหรือทำงานในระดับที่สูงขึ้น 

รู้สึกได้เลยว่าความสามารถในเรื่องของการอ่านและการเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในบริบทที่เป็นทางการหรือเป็นวิชาการนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก 
 
ระดับนี้จะเน้นการรับ input เข้ามาเพื่อส่งออกเป็น output ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือทักษะในเรื่องของ time management และ ability to deal with pressure
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=436239381876375&set=pcb.436239438543036