อันนี้เป็นการเขียน writing ว่าด้วยเรื่องกิจกรรมที่ชอบนะคะ

นักเรียนเลือกที่จะ discuss ประโยชน์ของการเล่นเกม ในการสอนพี่นุ้ยจะตั้งความคาดหวังของนักเรียนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ
อย่างคนที่มีประสบการณ์ในการเขียนค่อนข้างน้อยเราจะเน้นให้พอจะเล่าเรื่องได้ก่อน อาจจะมองเรื่องไวยากรณ์และเรื่องการสะกดคำเป็นเรื่องรองลงมาขอให้พอเล่าเรื่องได้
อย่างอันนี้จะเห็นมีการสะกดผิดเช่นคำว่า techniques หรืออย่างคำศัพท์ที่เลือกใช้ ถ้าเราจะไปเน้นใช้คำศัพท์ที่ยากขึ้นมาอย่าง figure out a new plan ก็อาจจะทำให้เด็กต้องไปกังวลเรื่องคำศัพท์ด้วย
ดังนั้นในจุดนี้พี่นุ้ยจะเลือกดูความเป็นเหตุเป็นผลของเนื้อหาก่อนที่จะไปดูเรื่องของไวยากรณ์กับการใช้คำศัพท์สวยๆ แต่ถ้าเด็กคนนั้นมีพัฒนาการขึ้นมาแล้วเราก็จะเน้นเรื่องของระดับภาษาต่อไป

https://www.facebook.com/nuienglish/posts/pfbid02xnEuk1bX3Y5m3aU8Rqfo6jbMxsqbfaDHJhVQmhz3W85MvPfGBhpGUHhrXmr42doSl

😉 😌 😍 🥰 😘 😗 😙 😚 😋 😛 😝 😜 🤪
ดร.พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง
อยากเลี้ยงกาแฟพี่นุ้ย https://www.nuienglish.com/coffee
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Nui-English
-อันดับ 2 ของประเทศในการสอบพรี ม.ต้น ขณะเรียนที่สาธิตปทุมวัน
-สอบเข้ามหาวิทยาลัย ขณะเรียนเตรียมอุดมแผนวิทย์-คอม ม.4 GPA 3.94
-อักษร จุฬา เอกอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 1 สามปีครึ่ง
-ปริญญาโท Speech Communication ทุน ก.พ.
-ปริญญาโท International Boundaries ทุนเชลล์ร่วมกับรัฐบาลอังกฤษ
-ปริญญาเอก Development Management ทุนงบประมาณแผ่นดิน
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษนุ้ยอิงลิช
โทร 089-8834523, 084-1639722