อย่างหนึ่งที่นึกขึ้นมาได้เมื่อเห็นคนประชาสัมพันธ์เรื่องทุน Chevening Scholarship แล้วมาสอนภาษาอังกฤษพวก Tense หรือประโยคแนะนำตัวอะไรบางอย่างแล้วบอกว่านี่จะทำให้คุณได้ทุนรัฐบาลอังกฤษ พี่นุ้ยในฐานะคนที่เคยได้ทุนชีฟนิ่งมาก่อนก็คิดว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้นะ

แต่จริงๆแล้วอยากให้ทุกคนตระหนักว่าเวลาเราจะสอบชิงทุนเราต้องเข้าใจทุนที่เราจะสอบก่อน (พี่นุ้ยเคยเขียนเรื่องนี้ไว้ในหนังสือคลิปวิชาคว้าทุนนะคะ)
ทุนมันจะมีเกรดนะคะอย่างทุนรัฐบาลอังกฤษนี่ถือเป็นทุนเกรด A คือระดับยาก ดังนั้นเขาจะไม่มาถามอะไรที่ง่ายๆทั่วๆไป หรือถึงแม้จะแนะนำตัวก็ต้องแนะนำแบบมีอะไร มี point of view ทุนเขาคาดหวังคนที่จะมาเป็น change agent หรือผู้ที่เปลี่ยนแปลงสังคม
คำถามที่เขาให้มันจะเป็นในแนวของการวัดทัศนคติและความคิดในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ รวมถึงออกในเชิงนโยบาย ดังนั้นมันไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษที่จะต้องฝึกแต่มันต้องฝึกความคิดควบคู่กันไปด้วย ฝากไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้