ในการเขียนและพูด เราควรจะมีความคิดในหัวก่อนว่าเราจะเขียนอะไรบ้างและวาง step ของ argument

อย่างอันนี้จะเป็นการตอบหัวข้อ What changes are caused by technologies?
คือถ้าในนักเรียนระดับเริ่มต้นอาจจะตอบเป็นเรื่องง่ายๆก่อน แต่ถ้าคนที่เรียนมาประมาณนึงหรือพี่นุ้ยดูว่ามีความสามารถพอที่จะเขียนได้พี่นุ้ยจะขอให้ยกระดับคำตอบเป็นระดับมหภาค (macro)
อย่างการตอบอันนี้เป็นการตอบว่าเทคโนโลยีนั้นเปลี่ยนแปลงวิธีการป้องกันประเทศหรือการสู้รบทางทหารอย่างไร
ซึ่งการยกระดับคำตอบนี่แหละค่ะมันจะแสดงให้เห็นเลยว่าการเขียนหรือการพูดนั้นเป็นงานเชิงคุณภาพ เราอาจจะตอบไอเดียที่ง่ายก็ได้ แต่เมื่อเรียนมาถึงระดับหนึ่งพี่นุ้ยจะให้ตอบในสิ่งที่ยากขึ้น ‘
ก่อนจะไปดูเรื่องภาษาพี่นุ้ยจะดูเรื่องความคิดตรงนี้ก่อนเลยเพราะความคิดจะเป็นการเปิดประตูให้เราได้ใช้ภาษาที่มีโครงสร้างและศัพท์ที่ซับซ้อนมากขึ้น

https://www.facebook.com/nuienglish/posts/pfbid0r3vZdfS4eK4tUZVbHUzDB2oSNsMJdcERmYp3jLJ3B2K32zAwoJWL7adXXAmRjdedl

😉 😌 😍 🥰 😘 😗 😙 😚 😋 😛 😝 😜 🤪
ดร.พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง
อยากเลี้ยงกาแฟพี่นุ้ย https://www.nuienglish.com/coffee
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Nui-English
-อันดับ 2 ของประเทศในการสอบพรี ม.ต้น ขณะเรียนที่สาธิตปทุมวัน
-สอบเข้ามหาวิทยาลัย ขณะเรียนเตรียมอุดมแผนวิทย์-คอม ม.4 GPA 3.94
-อักษร จุฬา เอกอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 1 สามปีครึ่ง
-ปริญญาโท Speech Communication ทุน ก.พ.
-ปริญญาโท International Boundaries ทุนเชลล์ร่วมกับรัฐบาลอังกฤษ
-ปริญญาเอก Development Management ทุนงบประมาณแผ่นดิน
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษนุ้ยอิงลิช
โทร 089-8834523, 084-1639722