คลาสวันธรรมดาจะมี concept ว่าสอนตามที่สั่งแบบอาหารตามสั่งค่ะ เช่น ใครจะสอบเรื่องอะไรก็ให้บอกมาหรือมีปัญหาตรงไหนแจ้งมาเลย พี่นุ้ยจะเน้นเข้าไปที่หัวข้อและแก้ไขปัญหาเฉพาะจุด

https://www.facebook.com/nuienglishbreakfast/posts/4192871507415928