หลังจากขายของส่งไปอเมริกาและของไปรอนแรมอยู่นานมาก ส่ง 5 พ.ค. ของถึง 1 ก.ค.

อันนี้เป็นข้อความสั้นๆที่พี่นุ้ยส่งตอบลูกค้า เมื่อลูกค้าเขียนมาตามสิ่งของ

I have checked through with the post office and learned that there is an unexpected delay due to COVID situation. However, everything is still under control and the item is on the way.

I’m looking forward to hearing from you.

และในที่สุดลูกค้าก็ได้รับสินค้าหลังจากตามกันมาหลายที

https://www.facebook.com/nuienglishbreakfast/posts/4051189104917503