ในการอ่านบทความ ในระดับนักเรียนเราก็จะคิดถึงเรื่องของการไปสอบเน้นการตอบคำถาม บางประโยคไม่ต้องแปลก็ได้ 

แต่เมื่อโตขึ้นไปเป้าหมายก็จะเปลี่ยนไปเป็นลักษณะของการอ่านเพื่อให้เข้าใจเรื่องทั้งหมด ประโยคไหนที่แปลแล้วติดก็อยากจะแปลให้ได้ 
เป้าหมายจะไม่ใช่เป็นการกากบาทเพื่อหาคำตอบที่ถูกต้อง คนที่เลือกคำตอบได้ถูกอาจจะเป็นเพราะมีเทคนิคบางอย่างทำให้ตอบได้ถูกแต่อาจจะไม่ได้เข้าใจเรื่องจริงๆก็ได้ 
ดังนั้นพี่นุ้ยจึงแบ่งเส้นไว้ชัดเจนระหว่างการอ่านเพื่อจะหาคำตอบแบบทำข้อสอบปรนัยกับการอ่านเพื่อจะให้เข้าใจเรื่อง เช่น การอ่านวารสารวิชาการ ซึ่งโฟกัสไปที่การทำความเข้าใจกับประโยคยาวๆ สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการสกัดแยกระหว่างส่วนขยายกับสิ่งที่เป็นหลักอย่างในคลิปนี้ https://youtu.be/z4_Is-iOSKU