Articles

คอร์ส English พิชิตเตรียมอุดม สด+วีดีโอกับ ดร.พี่นุ้ย คำอธิบายหลักสูตร คอร์สวีดีโอ 6 ชม. กับดร.พี่นุ้ยและทีมงาน Nui-English เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษเข้าเตรียมอุดมศึกษากันกับ ดร.พี่นุ้ย ทั้ง conversation, cloze test, grammar, error check/identification, cartoons และ advertisements เรียกว่าอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาจัดเต็มเพื่อให้น้องๆสามารถสอบเข้าเตรียมอุดมและโรงเรียนรัฐบาลชั้นนำได้อย่างที่ตั้งใจ  วันและเวลา -ในส่วนคอร์สวีดีโอ 6 ชม. นักเรียนสามารถนัดเรียนได้ตามวันเวลาที่สะดวกระหว่างช่วงเวลาทำการ  -สำหรับรอบเวลาเรียนสด กรุณาติดต่อสอบถามที่สถาบันโทร 089-883-4523 หมายเหตุ: นักเรียนควรผ่านคอร์สสรุปไวยากรณ์หรือมีพื้นฐานไวยากรณ์ก่อนจะลงเรียนในคอร์สนี้  เหมาะสำหรับ นักเรียนที่กำลังจะสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและโรงเรียนรัฐบาลชั้นนำ ทั้งนี้นักเรียนสามารถทดสอบวัดระดับที่โรงเรียนเพื่อเรียนในรอบปกติได้นอกเหนือจากคอร์สพิเศษนี้  สอนโดย ดร.พี่นุ้ยรายการ English Breakfast และทีมงาน Nui-English  การสมัครเรียน สามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ  1. สมัครที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษนุ้ยอิงลิชทั้ง 2 สาขา ในวันเสาร์และอาทิตย์ ระหว่างเวลา 10.00-18.00 น. โดยจะมีการทดสอบสั้นๆประมาณ 5 นาทีเพื่อดูความพร้อมและระดับความรู้ของนักเรียนซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนสามารถวางแผนการดูแลนักเรียนได้อย่างเหมาะสม […]

เปิดเทอม..หัวใจใหม่ (พฤษภาคม) สร้างแรงบันดาลใจเรียนให้เก่ง กับ ดร.พี่นุ้ย English Breakfast คอร์สสร้างแรงบันดาลในการเรียนให้เก่งและเก่งอังกฤษ กับ ดร.พี่นุ้ย English Breakfast หมายเหตุ เนื้อหาแตกต่างจากเปิดเทอม..หัวใจใหม่รอบตุลาคม น้องๆที่เข้าหลักสูตรนั้นแล้วก็สามารถลงทะเบียนได้อีกค่ะ ระยะเวลา หลักสูตรสัมมนา 2.5 ชั่วโมง เหมาะสำหรับ นักเรียนระดับประถมปลายถึงมัธยม  มุ่งเน้น  -สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนเก่งและประสบความสำเร็จสุดๆ -มาค้นหาเป้าหมายในชีวิตไปด้วยกัน -ปลุกพลังในตัวน้องๆ  -แนะนำเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง (tips and tricks for learning by yourself) -แนะนำหลักในการออกเสียงและจำศัพท์ (vocabulary memorization techniques and pronunciation) -กระตุ้นให้รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบ  อบรมโดย ดร.พี่นุ้ยรายการ English Breakfast และทีมงาน Nui-English การสมัครเรียน สามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ 1. สมัครที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษนุ้ยอิงลิชทั้ง 2 สาขา ในวันเสาร์และอาทิตย์ ระหว่างเวลา 10.00-18.00 น. โดยจะมีการทดสอบสั้นๆประมาณ 5 […]

เปิดเทอม..หัวใจใหม่ สร้างแรงบันดาลใจเรียนให้เก่งกับ ดร.พี่นุ้ย English Breakfast คอร์สสร้างแรงบันดาลในการเรียนให้เก่งและเก่งอังกฤษ กับ ดร.พี่นุ้ย English Breakfast ระยะเวลา หลักสูตรสัมมนา 2.5 ชั่วโมง เหมาะสำหรับ นักเรียนระดับประถมปลายถึงมัธยม  มุ่งเน้น  -สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนเก่งและประสบความสำเร็จสุดๆ -มาค้นหาเป้าหมายในชีวิตไปด้วยกัน -ปลุกพลังในตัวน้องๆ  -แนะนำเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง (tips and tricks for learning by yourself) -แนะนำหลักในการออกเสียงและจำศัพท์ (vocabulary memorization techniques and pronunciation) -กระตุ้นให้รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบ  อบรมโดย ดร.พี่นุ้ยรายการ English Breakfast และทีมงาน Nui-English การสมัครเรียน สามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ  1. สมัครที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษนุ้ยอิงลิชทั้ง 2 สาขา ในวันเสาร์และอาทิตย์ ระหว่างเวลา 10.00-18.00 น. โดยจะมีการทดสอบสั้นๆประมาณ 5 นาทีเพื่อดูความพร้อมและระดับความรู้ของนักเรียนซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนสามารถวางแผนการดูแลนักเรียนได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ […]

การเตรียมตัวสอบ English Program ระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Nui-English  แบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา คือ 1. พรีอีพีรอบพฤษภาคม และรอบตุลาคม เตรียมตัวก่อนสอบกับหลักสูตรสั้น 5 ชม. สรุปแนวข้อสอบและสร้างแรงบันดาลใจก่อนเปิดเรียน 2. เตรียมตัวระยะยาวในหลักสูตรปกติ สมัครที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษนุ้ยอิงลิชทั้ง 2 สาขา ในวันเสาร์และอาทิตย์ ระหว่างเวลา 8.00-17.00 น. โดยจะมีการทดสอบสั้นๆประมาณ 5 นาทีเพื่อเป็นการประเมินในเบื้องต้นและเพื่อจัดชั้นเรียนให้เหมาะสมกับระดับความรู้และวุฒิภาวะของนักเรียน กรณีไม่ประสงค์เข้ารับการทดสอบ กรุณาติดต่อทางโรงเรียนโทร 089-8834-523 และ 084-163-9722  3. โค้งสุดท้าย คอร์สยอดนิยมในช่วง 1 เดือนก่อนวันสอบ  Rome wasn’t built in one day. กรุงโรมไม่ได้สร้างได้ในวันเดียว ถ้าอยากจะประสบความสำเร็จ เราต้องขยันและอดทนนะจ๊ะ  คลิกที่นี่เพื่อรู้จักกับ Nui-English และพี่นุ้ย English Breakfast

Moving with Movies (หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์) เน้น สอนภาษาอังกฤษผ่านการชมภาพยนตร์และฟังเพลง โดยมุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้ 1.) ศัพท์และโครงสร้างประโยคผ่าน บทสนทนา 2.) การออกเสียงและการตีความโดยอาศัยบริบท และ 3.) คติสอนใจ (moral lessons) จากภาพยนตร์ สอบถามโทร 089-883-4523 และnuienglish@hotmail.com สำหรับหลักสูตรทั้งหมด เลือกเมนูด้านซ้ายมือ Classroom Tutoring คลิกที่นี่เพื่ออ่านเรื่องอื่นๆ

มา Take a Grammar Tea Break สรุปหลักไวยากรณ์ที่สำคัญก่อนสอบไปกับพี่นุ้ย English Breakfast นะคะ โพยสรุปไวยากรณ์ก่อนสอบ  by พี่นุ้ย English  Tea Break 1.Tense ต้องดูคีย์เวิร์ดบอกเวลาเพื่อเลือก tense ให้เหมาะสม ตัวอย่าง คีย์เวิร์ดบอกเวลาที่มักออกข้อสอบ from time to time, now and then, once in a while=sometimes ใช้กับ present tense (v.1) the other day = a few days ago ใช้กับ past tense (v.2) so far = up till now = จนถึงบัดนี้ ใช้กับ present perfect (has, have +v.3 พูดถึงอดีตจนถึงปัจจุบันและจะทำต่อไปถึงอนาคต) recently=lately=เมื่อเร็วๆนี้ ใช้กับ present perfect yet=ยัง ใช้กับ present perfect ในประโยคคำถาม ปฏิเสธ ระวัง yet ยังแปลว่า แต่(but) ได้อีกด้วย ในความหมายนี้ใช้ได้ไม่จำกัด tense since, […]

ภาพลับและเคล็ด (ไม่) ลับภาษาอังกฤษของพี่เต้  สุผจญ กลิ่นสุวรรณEnglish Breakfast ช่อง Thai PBS โดย ดร.พี่นุ้ย อิงลิชเบรคฟาส ความบังเอิญ เป็นเส้นทาง ที่ทำให้เขาก้าวเข้าสู่เส้นทางนักข่าวภาคสนาม และผู้ประกาศในเวลาต่อมา พี่ๆ ที่อยู่โต๊ะการเมืองลาออกไป พูดจริงๆ คือคนไม่พอ ช่วงนั้นคนที่โต๊ะรายงานสดได้ไม่กี่คน จังหวะนั้นก็เลยตกเป็นของเต้กับ เพื่อนอีก 2-3 คนแบ่งกันรับหน้าเสื่อไป การทำข่าวตรงนี้ไม่ต่างจากข่าวทั่วไป คือ ค้นหาความจริง แล้วรายงานออกไป นั้นคือสิ่งที่นักข่าวทุกคนต้องคำนึงเพียงแค่นั้น แต่บังเอิญสิ่งที่เต้หาความจริงแล้วรายงานเป็นสิ่งที่คนสนใจ ทำให้จังหวะนี้เป็นบันได ที่ทำให้คนรู้จักเรามากขึ้น จากบทความ ขอทำเรื่องดีๆให้กับสังคมไทย ในนิตยสาร Positioning “เขา.” คนนี้ไม่ใช่ใคร ก็คือ พี่เต้ สุผจญ กลิ่นสุวรรณ พิธีกรรายการ English Breakfast ทางช่องทีวีไทย พี่เต้เป็นใครมาจากไหนตามพี่นุ้ยไปคุยกับพี่เต้กัน -แนะนำตัวเองหน่อย ปัจจุบันพี่เต้เป็นพิธีกรและ creative รายการ English Breakfast ทางช่องทีวีไทย (Thai PBS) เพิ่งย้ายออกจากฝ่ายข่าวมาสู่ฝ่ายสร้างสรรค์รายการ ปัจจุบันพี่เต้แต่งงานแล้วมีลูกชาย 1 […]