Articles

คอร์ส English พิชิตเตรียมอุดม สด+วีดีโอกับ ดร.พี่นุ้ย

คำอธิบายหลักสูตร
คอร์สวีดีโอ 6 ชม. กับดร.พี่นุ้ยและทีมงาน Nui-English เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษเข้าเตรียมอุดมศึกษากันกับ ดร.พี่นุ้ย

ทั้ง conversation, cloze test, grammar, error check/identification, …

เปิดเทอม..หัวใจใหม่ (พฤษภาคม) สร้างแรงบันดาลใจเรียนให้เก่ง กับ ดร.พี่นุ้ย English Breakfast

คอร์สสร้างแรงบันดาลในการเรียนให้เก่งและเก่งอังกฤษ
กับ ดร.พี่นุ้ย English Breakfast

หมายเหตุ เนื้อหาแตกต่างจากเปิดเทอม..หัวใจใหม่รอบตุลาคม น้องๆที่เข้าหลักสูตรนั้นแล้วก็สามารถลงทะเบียนได้อีกค่ะ
ระยะเวลา หลักสูตรสัมมนา 2.5 ชั่วโมง
เหมาะสำหรับ

เปิดเทอม..หัวใจใหม่ สร้างแรงบันดาลใจเรียนให้เก่งกับ ดร.พี่นุ้ย English Breakfast

คอร์สสร้างแรงบันดาลในการเรียนให้เก่งและเก่งอังกฤษ กับ ดร.พี่นุ้ย English Breakfast
ระยะเวลา หลักสูตรสัมมนา 2.5 ชั่วโมง

เหมาะสำหรับ นักเรียนระดับประถมปลายถึงมัธยม 

มุ่งเน้น 
-สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนเก่งและประสบความสำเร็จสุดๆ
-มาค้นหาเป้าหมายในชีวิตไปด้วยกัน…

การเตรียมตัวสอบ English Program ระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Nui-English 

แบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา คือ

1. พรีอีพีรอบพฤษภาคม และรอบตุลาคม เตรียมตัวก่อนสอบกับหลักสูตรสั้น 5 ชม. สรุปแนวข้อสอบและสร้างแรงบันดาลใจก่อนเปิดเรียน

2. เตรียมตัวระยะยาวในหลักสูตรปกติ สมัครที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษนุ้ยอิงลิชทั้ง …

Moving with Movies (หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์)

เรียนภาษาอังกฤษ ที่ Nui-English

เน้น สอนภาษาอังกฤษผ่านการชมภาพยนตร์และฟังเพลง โดยมุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้

1.) ศัพท์และโครงสร้างประโยคผ่าน บทสนทนา

2.) การออกเสียงและการตีความโดยอาศัยบริบท และ

3.) คติสอนใจ (moral lessons) จากภาพยนตร์

สอบถามโทร 089-883-4523

Tea Break

มา Take a Grammar Tea Break สรุปหลักไวยากรณ์ที่สำคัญก่อนสอบไปกับพี่นุ้ย English Breakfast นะคะ

โพยสรุปไวยากรณ์ก่อนสอบ  by พี่นุ้ย English 

Tea Break 1.Tense ต้องดูคีย์เวิร์ดบอกเวลาเพื่อเลือก tense ให้เหมาะสม 

ภาพลับและเคล็ด (ไม่) ลับภาษาอังกฤษของพี่เต้  สุผจญ กลิ่นสุวรรณEnglish Breakfast ช่อง Thai PBS
โดย ดร.พี่นุ้ย อิงลิชเบรคฟาส

ความบังเอิญ เป็นเส้นทาง ที่ทำให้เขาก้าวเข้าสู่เส้นทางนักข่าวภาคสนาม และผู้ประกาศในเวลาต่อมา

พี่ๆ ที่อยู่โต๊ะการเมืองลาออกไป