ข้อนี้ตอบอะไรดีคะ อย่าพึ่งลงไปดูเฉลยด้านล่างนะ

————————————————————

เฉลย ข้อ 2 and

สังเกตคำว่า both ไปกับ and เอาทั้งคู่ (both…and)
Ex. I love both you and him.


คำคู่อื่นๆ เช่น
– Either ไปกับ or เลือกหนึ่งอย่าง (either…or)
Ex. I love either you or him.


– Neither ไปกับ nor ไม่ทั้งสอง (neither…nor)
Ex. love neither you nor him.


——————–


โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษนุ้ยอิงลิช  
www.nuienglish.com
www.facebook.com/nuienglish
www.youtube.com/nuienglish
Line ID: @nuienglish