คำถาม: ดับไฟ ไฟดับ ใช้ภาษาอังกฤษยังไง

ดับไฟ ถ้าเป็นไฟไหม้ แล้วเราดับไฟ จะใช้ว่า extinguish น้องๆนึกถึงถังแดงที่ใช้ดับไฟคือ เรียกว่า extinguisher นอกจากนั้นเรายังใช้ put out ก็ได้ด้วยนะคะ put out the fire จะแปลว่าดับไฟ ไม่ได้แปลว่า เอาไฟออกไปข้างนอกนะ

แต่ถ้าดับไฟแบบไปปิดสวิตซ์ไฟ เราจะใช้ว่า turn off, switch off ค่ะ  ถ้าเปิดไฟใช้ turn on, switch on

ส่วนไฟดับ คือ ไฟฟ้าดับเนี่ย เราจะใช้  a blackout, a power outage, a power failure ก็ได้

We had a power outage last night.

หรือใช้ go off ก็ได้

The power went off last night.

ซึ่ง go off น่าสนใจนะคะ ถ้าเป็นสัญญาณ แล้วใช้ go off จะแปลว่าส่งเสียงดังค่ะ

The alarm went off. จะแปลว่าสัญญาณเตือนดังค่ะ

ถ้าใช้กับนาฬิกาปลุกก็ได้

The alarm clock went off while I was asleep. นาฬิกาปลุกดังขึ้นขณะที่ฉันนอนหลับ