คำถาม v.3 ใช้กับเวลาช่วงไหน

v.1 (play, go, eat) ใช้กับปัจจุบัน v.2 (played, went, ate) ใช้กับอดีต เลยทำให้น้องๆตกหลุมพรางว่า v.3 ใช้กับอนาคตค่ะ แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะ เพราะอนาคต รูปแบบพื้นฐานเลย เราจะมีคำว่า จะ คือ will + v. 1 รูปพื้นฐานไม่ผันไม่เติม -s ดังนั้น อนาคตจะได้เป็น will play, will go, will eat

ทีนี้ v.3 เราจะใช้กับตระกูล present perfect ค่ะ

present perfect ใช้ has, have บวกกริยาช่องที่สาม หมายถึงเหตุการณ์ที่ดำเนินอยู่ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน และมีแนวโน้มจะดำเนินต่อไปในอนาคต เช่น I have worked here for ten years ฉันทำงานที่นี่มาสิบปีแล้ว

หรืออาจจะทำจบไปแล้ว แต่ผลของการกระทำยังคงอยู่ก็ได้ เช่น I have just finished my work.

past perfect ใช้ had บวกกริยาช่องที่สาม ความน่าสนใจของ past perfect คือมักใช้คู่กับ past tense บอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสองเหตุการณ์ในอดีต โดยเหตุการณ์ที่เกิดก่อนจะใช้ past perfect เหตุการณ์ทีเกิดตามมาจะใช้ past simple หรือกริยาช่องที่สอง

เช่น I had finished my work. Then, the telephone rang.