บริการแปลภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ private course เรียนเดี่ยว เรียนภาษาอังกฤษแบบชั้นเรียน สมัครเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Nui-English เรียนภาษาอังกฤษจากคอร์สวีดีโอ

ติดตามชม พี่นุ้ย ที่ English Breakfast
ช่อง Thai PBS วันเสาร์ 9.00 น.

ติดตามฟัง พี่นุ้ยที่ MixRadio FM.96.75 และ
TopRadio FM. 98.75 ทุกวัน หลังเคารพธงชาติ
และ Top English FM. 102
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 22.30 – 23.00 น.

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Nui-English
อาคารบ้านสิ่งแวดล้อม
3/25-27 ปากซอยเรวดี 68
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
มือถือ 089-883-4523, 084-1639722
อีเมล์ nuienglish@hotmail.com

ตั้งกระทู้ถาม-ตอบปัญหาภาษาอังกฤษกับพี่นุ้ยได้ที่
http://www.nui-english.pantown.com


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

NUI-ENGLISH
อาคารบ้านสิ่งแวดล้อม ปากซอยเรวดี 68


  • สอนภาษาอังกฤษที่สถาบันในรูปแบบการเรียนเดี่ยว กลุ่มย่อย และชั้นเรียน
  • สอนภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์
  • แปลภาษาอังกฤษ-ไทย และไทย-อังกฤษ
  • แก้ไขบทความและรายงานภาษาอังกฤษ
  • จัดอบรมด้านองค์กรและภาษาอังกฤษสำหรับบริษัท
  • จัดทำเนื้อหาและสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบนิตยสารและผลงานหนังสือ

อำนวยการและสอนโดย ดร.พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง (นุ้ย English Breakfast ช่อง Thai PBS)
- สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก สาขา Development Management
(การบริหารการพัฒนาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
และได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์จากเงินงบประมาณแผ่นดิน
-นักเรียนทุน ก.พ. ปริญญาโทสาขา Speech Communication จาก Portland State University สหรัฐอเมริกา
-ปริญญาโทสาขากฎหมายระหว่างประเทศ จาก University of Durham ประเทศอังกฤษ ได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัทเชลล์และรัฐบาลอังกฤษ
-ได้รับทุน Hungarian Scholarship ไปศึกษาหลักสูตรระยะสั้นวิชาเศรษฐศาสตร์ ณ ประเทศฮังการี
-อักษรศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาฯ (3 ปีครึ่ง)
-เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-สอบเข้ามหาวิทยาลัยขณะจบชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เกรดเฉลี่ย 3.94
- สอบได้อันดับที่ 2 ของประเทศในการแข่งขันพรี ม.ต้น จัดโดยชมรมบัณฑิตแนะแนวขณะศึกษาชั้น ม.3 โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน

รู้จักพี่นุ้ย English Breakfast คลิก ที่นี่

Nui-English offers reliable and professional English tuition and translation service. Individual, small group, and class instruction is arranged under the guidance and supervision of Dr. Samita Muadtong, a Ph.D. graduate in Development and Administration, a Royal Thai Government Scholarship recipient and a Shell Centenary and Chevening Scholarship recipient.

Telephone and MSN- based instruction is an alternative distance learning channel for adults and university students. Courses including writing, conversation, TU-GET, TOEFL, IELTS, TOEIC, CU-TEP and Business English are designed in relation to students' need and background knowledge. Documents and homework are to be submitted on-line or through e-mail.

For further enquiries and application, Please contact 089-8834523 or nuienglish@hotmail.com