คอร์สเทคนิคปรนัย    

กลุ่มผู้เรียน

ผู้ใหญ่และนักเรียนระดับมัธยมปลายที่ต้องการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษในรูปแบบปรนัย เช่น TOEIC , CU-TEP , TU-GET , SMART ONE , SAT

หากผู้เรียนต้องสอบในรูปแบบปรนัยและการเขียน ขอแนะนำให้ลงคอร์สนี้ และ/หรือ Writing and Conversation

คอร์สพิเศษ เด็ก EP (English Program) เน้นเขียน

กลุ่มผู้เรียน นักเรียนโปรแกรม EP รวมถึงนักเรียนที่จะสอบเข้าโปรแกรม EP (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีมีการวัดผลด้วยการเขียนบทความและสนทนา) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ควรได้รับการเรียนการสอนแบบพิเศษ เนื่องจากต้องเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่ยากกว่ามาตรฐานและตอบข้อสอบโดยการเขียน


เน้น การอ่านจับใจความและ writing ตามเนื้อหาวิชาของโรงเรียน รวมถึงตอบปัญหาหรืือแนะนำงาน/การบ้าน โดยขอให้นักเรียนนำแบบเรียนของโรงเรียนมาประกอบการเรียนด้วยทุกครั้ง

คอร์ส English พิชิตเตรียมอุดม สด+วีดีโอกับ ดร.พี่นุ้ย

คำอธิบายหลักสูตร
คอร์สวีดีโอ 6 ชม. กับดร.พี่นุ้ยและทีมงาน Nui-English เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษเข้าเตรียมอุดมศึกษากันกับ ดร.พี่นุ้ย

ทั้ง conversation, cloze test, grammar, error check/identification, …

เปิดเทอม..หัวใจใหม่ (พฤษภาคม) สร้างแรงบันดาลใจเรียนให้เก่ง กับ ดร.พี่นุ้ย English Breakfast

คอร์สสร้างแรงบันดาลในการเรียนให้เก่งและเก่งอังกฤษ
กับ ดร.พี่นุ้ย English Breakfast

หมายเหตุ เนื้อหาแตกต่างจากเปิดเทอม..หัวใจใหม่รอบตุลาคม น้องๆที่เข้าหลักสูตรนั้นแล้วก็สามารถลงทะเบียนได้อีกค่ะ
ระยะเวลา หลักสูตรสัมมนา 2.5 ชั่วโมง
เหมาะสำหรับ

เปิดเทอม..หัวใจใหม่ สร้างแรงบันดาลใจเรียนให้เก่งกับ ดร.พี่นุ้ย English Breakfast

คอร์สสร้างแรงบันดาลในการเรียนให้เก่งและเก่งอังกฤษ กับ ดร.พี่นุ้ย English Breakfast
ระยะเวลา หลักสูตรสัมมนา 2.5 ชั่วโมง

เหมาะสำหรับ นักเรียนระดับประถมปลายถึงมัธยม 

มุ่งเน้น 
-สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนเก่งและประสบความสำเร็จสุดๆ
-มาค้นหาเป้าหมายในชีวิตไปด้วยกัน…

การเตรียมตัวสอบ English Program ระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Nui-English 

แบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา คือ

1. พรีอีพีรอบพฤษภาคม และรอบตุลาคม เตรียมตัวก่อนสอบกับหลักสูตรสั้น 5 ชม. สรุปแนวข้อสอบและสร้างแรงบันดาลใจก่อนเปิดเรียน

2. เตรียมตัวระยะยาวในหลักสูตรปกติ สมัครที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษนุ้ยอิงลิชทั้ง …

Moving with Movies (หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์)

เรียนภาษาอังกฤษ ที่ Nui-English

เน้น สอนภาษาอังกฤษผ่านการชมภาพยนตร์และฟังเพลง โดยมุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้

1.) ศัพท์และโครงสร้างประโยคผ่าน บทสนทนา

2.) การออกเสียงและการตีความโดยอาศัยบริบท และ

3.) คติสอนใจ (moral lessons) จากภาพยนตร์

สอบถามโทร 089-883-4523

Tea Break

มา Take a Grammar Tea Break สรุปหลักไวยากรณ์ที่สำคัญก่อนสอบไปกับพี่นุ้ย English Breakfast นะคะ

โพยสรุปไวยากรณ์ก่อนสอบ  by พี่นุ้ย English 

Tea Break 1.Tense ต้องดูคีย์เวิร์ดบอกเวลาเพื่อเลือก tense ให้เหมาะสม 

หนังสือเคล็ดวิชาคว้าทุน สู่การเป็นนักเรียนทุนและศึกษาต่อต่างประเทศ
โดย ดร.พี่นุ้ย อิงลิชเบรคฟาส

พบกันกับหนังสือเคล็ดวิชาคว้าทุน ที่ร้านหนังสือชั้นนำ
พบกับพี่นุ้ยในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่บูธ H14 สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
พร้อมการเปิดเผยเคล็ดวิชาในวันที่ 24 ต.ค. 2553 เวลา 13.00-14.00 น.
เวทีกลาง